AK blog: no.12

Hits: 559

AK blog

Blog 12 Fonteinpredikant Is de Fonteinpredikant een predikant als anderen, en doet hij hetzelfde? Dat vinden we een begrijpelijke vraag, die vaker wordt gesteld. Het antwoord is: ze zijn evenveel predikant, maar hun taken en hun contract verschillen deels. Een predikant mag ambtsdragers bevestigen, dopen, trouwen, avondmaal bedienen, belijdenis vieren, de zegen geven; alles wat hoort bij een Dienaar van het Woord. Dat geldt ook voor de Fonteinpredikant. Zijn contract is echter wat anders: voor drie jaar, en voor 40 %. Dat is geen periode waarin opbouwwerk mogelijk is zoals in een wijkgemeente. Daarom liggen de taken van de Fonteinpredikant meer in de toerusting en coaching van vrijwilligers en groepsprocessen. Hij gaat ook minder voor. Het Fonteinwerk heeft bovendien sterker het karakter van een beweging of community die zich sneller ontwikkelt en verandert dan een meer traditionele wijkgemeente. Daarom is de taak van deze predikant juist in de periode van drie jaar het mee-ontwikkelen van visie, beleid en samenbindende gemeenteactiviteiten. De Fonteinpredikant is dus volledig predikant, maar zijn werk kent andere accenten die passen bij deze beweging en de 16 uur per week

Blog 11 broeden op de Heidag Wáár zijn we als AK nou helemaal mee bezig? Dat vroegen we ons af op onze heidag, 9 oktober. Met de benen op tafel dachten we na over de huidige en de toekomstige kerk. Allereerst met de vraag ‘welk licht wil jij in de AK en gemeente laten stralen?’ Vanuit dit gelovig perspectief keken we naar ons AK-werk: naar ons eigen functioneren, vervolgens naar ons beleid. Al snel wisten we: we groeien uit de situatie van ‘crisis managen’ naar ‘ruimte voor de toekomst’. We willen ons gaan focussen op visie. Welke geloofsgemeenschap willen we zijn? In de gemeente zult u hierover mee kunnen praten het komende jaar. En dat begint met de 600.000 Euro die beschikbaar is gesteld voor gemeenteopbouw: wat gaan we daarmee doen? Daarom hebben we op de heidag randvoorwaarden voor besteding opgesteld. Binnenkort wordt u geïnformeerd, als het goed is 11 november (save the date). Zo legden we 9 oktober een ei. Maar er zijn nog heel veel eieren te leggen, en aangezien dat een tijd duurt, beginnen we vast met broeden. Broedt u mee? Dáár zijn we dus nou helemaal mee bezig

 

Blog 10. De Fonteindienst, net even anders: Alle diensten van de PGH delen een basis: Bijbel, zingen, gebed, ritueel, collecte, zegen - en toch zijn er duidelijke ver-schillen. In het Fonteinwerk zeggen ze bijv. niet liturgie maar draaiboek: dit laat de praktische en toegankelijke opvatting van kerkdienst zien. Belangrijk in de Fontein-dienst is de meer uitbundige aanbidding met opwekkingsmuziek, en minder een ingekeerde verootmoediging of kyrie. Hieruit blijkt het directe-communicatie-karakter: Gods genade wordt nú beleefd en geuit. De Bijbel wordt gelezen op de directe betekenis van Jezus Christus voor mij vandaag, en Gods Woord is daarin eenduidig. Samengevat: een Fonteindienst heeft een charismatisch-evangelisch ka-rakter. Dat verschil blijkt overigens ook uit de organisatie: er is geen kerkenraad maar een stuurgroep die meer ingesteld is op begeleiding van een kerkvorm die steeds verandert. De wijken zijn wat meer institutioneel met diepere wortels, en hun liturgieën zijn meer gestileerd en geïntegreerd – trouwens ook onderling ver-schillend. Dus hoeveel verschilt het? Het is allemaal oer-protestants, maar net wat anders. Je gaat naar de viering die raakt, en God voor jou dichtbij brengt. We willen er niet één combidienst van maken. Allemaal (her)bronnen we in de Bijbelse kern, die zo mooi blijkt uit de wekelijkse belofte in elke viering: ‘De Here zegene je, en hij behoede je….’ Of: ‘ik wens je de zegen van de Heer toe, en zijn bescherming…’

Blog 9. Fontein geschiedenis. In de gemeente is het ontstaan van het Fonteinwerk nog wel eens een gespreksonderwerp. 13 jaar geleden zocht een groep gemeenteleden in opdracht van de Algemene kerkenraad meer evangelische vernieuwing van de eredienst. Het begon als een variatie op de gewone dienst: vlotter, eigentijdser, toegankelijker, vrolijker. Na verloop van tijd groeide dit op een natuurlijke manier door naar geloofsgemeenschap met een charismatisch én evangelisch karakter: de Geest werktdoor Jezus Christus in ons hier en nu. Zo ontstond een eigen kerk-vorm met een eigen community, stuurgroep en gespreksgroepen. Allerlei mensen vinden haar hun plek: (oud) PGH’ers, (bijna) kerkverlaters, mensen uit andere kerken of zonder enige binding. Wat bij dit ontstaan soms nog speelt is een los eindje in de communicatie. Er zijn mensen die dit ‘losgroeien’ als pijnlijk hebben ervaren. Immers waar mensen eerst soms intensief samenwerkten, werden partners nu gemist. Het Fonteinwerk heeft dit in haar groeiflow niet zo ervaren. Het is goed te merken dat in gesprekken daarover afgelopen jaar, dit uitgesproken kon worden. Want inmiddels is het Fonteinwerk een van de vier stromingen en niet meer weg te denken. Samenwerking is er zeker: in de AK, diaconie, startzondag, leerhuisprogramma’s, gezamenlijke diensten, pastoresteam, Alpha, kerkbalans, catechese, gebruik en onderhoud gebouwen - en bovendien in de wandelgangen. 

Blog 8 Na de zomerstop
Het Fonteinwerk zien we als één van de vier stromingen binnen de PGH, naast de Poorten, Morgenwijk en Regenboog. Elke stroming kent een eigen identiteit, met een eigen kleur liturgie en gemeenschap daarachter. De ene stroming beweegt zich vrijer van de anderen, en anderen werken meer samen. Zo beschrijft het visiestuk ‘Eenheid in verscheidenheid’ dat we in maart-juni gemeente breed hebben besproken. Wat in de gesprekken opviel, is dat er onduidelijkheden en soms misverstanden bestaan over identiteit en vormen van de 4 stromingen. Met name rond het Fonteinwerk zijn er vragen: de nieuwste en zich-ontwikkelende eigen kerkvorm, niet meer weg te denken uit de PGH. Daarom schrijven we de komende weken over de het Fonteinwerk, over de volgende punten: 1) Geschiedenis 2) liturgie en gemeenschap 3) Fonteinpredikant. 4) financien 5) collectes. Punten die vanuit de AK eerder gecommuniceerd zijn, maar dat is al langer geleden en opfrissen kan geen kwaad. Bovendien werken dingen binnen het Fonteinwerk soms gewoon anders dan binnen de wijken. En dat is voor sommigen misschien wel gewoon verrassend.

Actueel nieuws PGH

 • Koffietijd 4 juni 10.00 uur

  koffiekop

  Met in gang van  4 juni gaan we weer starten in de Plantagekerk met de koffie-inloop op de donderdagochtend van 10.00-12.00uur. We houden ons aan de Corona afspraken van 1,5 m. afstand. Bij binnenkomst handen desinfecteren, er mogen maximaal 25 mensen aanwezig zijn. Als u verkouden

  Lees meer...

.

 • Inzamelactie voedselbank

  voedselbank 400
  UPDATE week 23 Door het coronavirus heeft de voedselbank Harderwijk-Ermelo-Putten een tekort aan producten voor mensen in financiële nood. U kunt helpen door producten in te leveren. Voor aankomende week(van 1 t/m 6 juni) kunt u een keuze maken uit de volgende producten: Zak rozijnen 250 gram, Fles sladressing, Pot honing  Deze producten kunt u inleveren op de volgende inleverlocaties en tijden :

  Lees meer...

.

 • Wijkavond Morgenwijk 3 juni

  PGH facebook M
  De beroepingscommissie heeft een advies uitgebracht omtrent een te beroepen predikant voor de Morgenwijk. Op de wijkkerkenraadsvergadering van 14 mei jl. zijn de wijkkerkenraad (WK) en de Algemene Kerkenraad (AK) geïnformeerd en om instemming gevraagd. Zowel de WK als de AK hebben het voorstel beoordeeld en er mee ingestemd. De volgende stap is

  Lees meer...