Harderwijks Mannenkoor

Hits: 266

HMK 2019 6641

zingt  Harderwijks Mannenkoor (HMK) start donderdag 29 augustus weer met de repetities. Het koor oefent elke donderdag van 20.00 tot 22.00 uur in het kerkelijk centrum De Regenboog, Biezenplein 1 in Harderwijk. HMK staat onder leiding van de eminente dirigent Jimco Zijlstra. Belangstellenden kunnen zich aansluiten voor het herziene repertoire. Zie ook de website www.harderwijksmannenkoor.nl.

U komt gewoon eerst een paar repetities bijwonen. In De Regenboog vragen naar HMK-secretaris Herke Meersma (telefoon 033-2453204).