Een toekomst voor

Hits: 228

kansarme kinderen in Pretoria Stel dat uw kind of uw kleinkind opgroeit in een slechte buurt vol prostitutie, drugs, diefstal, geweld en vuilnis. Wat komt er dan van hem terecht als u geen mogelijkheid hebt om hem zelf te begeleiden en te ondersteunen? Misschien krijgt hij slechte vrienden en belandt hij in de criminaliteit. De moeder van Kgaugelo, die in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria woont, maakte zich om die reden zorgen om haar 8-jarige zoon. Ze heeft zelf onvoldoende tijd om naar hem om te kijken. Wat was ze blij toen kinderwerkster Sue contact legde met haar zoon.

Sue werkt voor een Zuid-Afrikaanse organisatie, die kansarme kinderen zoals Kgaugelo hulp biedt met huiswerk. Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief, omdat ze opgroeien in een gewelddadige omgeving. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie hen de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken. Ze krijgen huiswerkbegeleiding en leren via bijbelonderwijs normen en waarden. Ze krijgen zelfvertrouwen door theater, muziek en kunst. En wat het allerbelangrijkste is: Sue en haar collega’s blijven de kinderen trouw totdat ze volwassen zijn en op een goede plek zijn beland. Geef in de collecte op 11 augustus en help mee om wereldwijd kinderen zoals Kgaugelo zo’n kans te bieden!
Op de landelijke diaconale dag vorig jaar waren enkele medewerkers van deze organisatie te gast. Wat maakten zij een indruk door hun inzet en uit het verhaal van één van de inmiddels volwassen jongere werd wel duidelijk wat een impact de vriendschap van de hulpverlener had gehad!
Van harte aanbevolen!
Namens de werkgroep ZWO, Marja Bakker