Blog AK - Prot.Gem.Harderwijk

Hits: 179

De Algemene Kerkenraad (AK) van onze Protestantse Gemeente Harderwijk is begonnen met een blog. Dit voorziet in een belangrijke behoefte: meer informatie, meer helderheid, we denken bovendien broodnodig in tijden van onrust.

 

7 juli

AK blog no. 7 Onderhoud Pastorie Plantagekerk

Op de gemeentevergadering op 6 juni  liet Roelof Potters het zien hoe mooi het groot onderhoud aan de pastorie vordert. Dat onderhoud was ook wel nodig: het leek inmiddels ook figuurlijk op een pand uit de vorige eeuw. Ruim 10 jaar was er niets gedaan, ook omdat we in de veronderstelling waren het pand te verkopen. Dat ging niet door. Nu is het groot onderhoud in volle gang. Het betekent dat we nu in één keer onderhoudsgeld voor jaren uitgeven, een heel bedrag. Opknappen moet trouwens volgens bepaalde richtlijnen van monumentenzorg. Onder gelach vertelde dhr Potters op de gemeentevergadering: ook het grind is onderdeel van het monument en wordt dus behouden. Alles wordt weer piekfijn inclusief een keigoed historisch looppad. Naar verwachting is het project rond de zomer afgerond. De binnenkant is een volgend project. 

AK blog no.6  Vaste(?) vrijwillige bijdrage
Op de gemeenteavond 6 juni kwamen een paar reacties binnen over de vaste vrijwillige bijdrage. En met name over de leden die niet bijdragen. Nou is dat altijd een gevoelig punt waar al meer malen over gesproken is. Want sommigen kúnnen financieel niet bijdragen, en we willen mensen het liefst niet hoeven confronteren met de vraag naar hun draagkracht. Tegelijk zijn er een behoorlijk aantal mensen die al jaren niet bijdragen, niet actief zijn – maar zich ook niet uit laten schrijven. Het zijn er een paar honderd. Terwijl dat wel behoorlijke kosten met zich meebrengt. Op de gemeenteavond bood iemand zich spontaan aan om actief met deze groep aan de slag te gaan. Zo kunnen we hier opnieuw mee aan de slag, zoals in eerdere jaren. Het beste is mensen persoonlijk hierover in gesprek te gaan. Iemand anders kwam met de suggestie om een ‘kleine basis-contributie’ te vragen. Dat gaat mee in de overweging. Heel positief dat mensen zich zo willen inzetten voor en meedenken met de gemeente. 

AK blog no.5  Nieuwe baan
Jeugdwerker Petra Kiks heeft een nieuwe baan gevonden. We feliciteren haar met deze nieuwe kans, en tegelijk vinden we het jammer dat ze ons  zal verlaten. Ze heeft veel opgebouwd en met de jeugdraad bekijken we hoe we dit jeugdwerk het beste een vervolg kunnen geven. Leest u eerst het stukje van Petra zelf! 
Dag lieve mensen, Met een beetje dubbel gevoel wil ik jullie vertellen dat ik een andere baan heb per 1 september. In een andere hoek van Christus’ kerk, wat meer op afstand van de plaatselijke gemeente maar nog steeds met een hart voor God, jongeren en de gemeente. En ik heb er zin in. Mijn contract loopt tot 31 december van dit jaar en tot die tijd wil ik graag in de PGH blijven. Maar wel met wat minder uren vanaf september, daar praten we nu over. Het is goed zo en ik hoop van harte dat we samen in de komende maanden verder zoeken kunnen naar de plaats van de jongeren en gezinnen in de PGH en wat daar voor nodig is. Als u of jij vragen hebt; stel ze me gerust en ga niet onderling de antwoorden bedenken want dan komen er zomaar weer allemaal verhalen in de lucht… Tot ziens in de kerk binnenkort! Goede groet, Petra Kiks

AK blog no.4 Zes ton nader te besteden
Op de gemeentevergadering 6 juni is het fonds van 6 ton gepresenteerd. Dit is een deel van het geld dat uit de verkoop van kerkgebouwen komt. Het idee is: we kunnen al het geld sparen, en gebruiken als er tekort is. We kunnen ook zeggen: we steken een deel hiervan in belangrijke gemeenteopbouw, zaken zoals: jeugdwerk, pastoraat, pionieren, etc. De Algemene kerkenraad heeft die 6 ton apart gezet. De Algemene Kerkenraad wil graag dat de gemeente hierover meepraat. Het nadeel is: we zijn die 6 ton dan ook kwijt. Het voordeel is: als we er iets goeds mee doen, geeft het een goede impuls (hopelijk ook met enig positief effect op de financien). ’t  is maar hoe je het bekijkt… na de zomer praten we hier met u over op een gemeenteavond.

AK blog no.3 Wel of geen vaste contracten?
Een opmerking die afgelopen weken de AK bereikte: ‘er is geen geld meer voor vaste contracten! Alleen de opvolger van Woudenberg kan nog een vast contract krijgen’. Dat is nergens gezegd. Dat zou bijv ook betekenen dat Anne van Leeuwen geen contract meer krijgt, en zij is wel in verwachting van een vast contract. Waar is: hierover gaan we nog met elkaar spreken. De meerjarenbegroting wordt in juni afgerond, en u kunt dan zien hoeveel geld we daadwerkelijk hebben. We gaan praten over wat er mogelijk is met dit geld, en wat we het belangrijkste vinden. Een ‘vast contract’ is zeker niet goedkoop en komt uit ons ‘spaargeld’, maar een goede investering kan ook extra opleveren. Maar daarover willen we als AK niet zelf beslissen. Er komen momenten van meedenken en inspraak. We verwachten u daar! 

AK blog no.2 Solvabiliteit: geld voor een nieuwe dominee  
Afgelopen week kwam de vraag aan het moderamen van de Algemene Kerkenraad: komt er wel toestemming van de PKN voor de opvolging van ds. Woudenberg? Het gaat erom of de inkomsten en uitgaven in balans zijn. Als een kerkenraad wil beroepen moeten de financiën op orde zijn. Daarom moeten we een begroting (geldoverzicht) over 6 jaar inleveren bij de PKN. Een speciale commissie van de PKN oordeelt of er genoeg geld is. Zoja, dan krijgen we een verklaring van solvabiliteit. Hebben we dan genoeg geld voor een nieuwe predikant? Het antwoord is: We hebben genoeg voor een nieuwe predikant, omdat we reserves hebben. We hebben de begroting over 6 jaar nu nog niet af, dat wordt in juni. We kunnen al wel zeggen, dat we een tekort verwachten. Gelukkig hebben we reserves. Uit vooroverleg met de PKN lijkt het erop dat daar er een positieve grondhouding is. Wij hebben in juni een bespreking met de PKN over het aanvragen van een solvabiliteitsverklaring. U zult begrijpen, dat we met andere grote uitgaven op dit moment voorzichtig zijn. We willen geen risico lopen. Als de solvabiliteitsverklaring er is, gaan we snel met elkaar praten waar we ons geld de komende jaren echt aan willen uitgeven. 

AK blog no.1 Gemeenteavond 6 juni
Het is al aangekondigd: de gemeenteavond. Deze zal 6 juni plaatsvinden in de Plantagekerk, van 1930-2130 uur. Hierop wordt de jaarrekening 2018 uitgelegd: hoeveel geld er binnenkwam en is uitgegeven, en waaraan. Wat dat betreft was een bijzonder en verdrietig moment de verkoop van de Veldkampkerk. Tegelijk zegt deze jaarrekening iets over onze toekomst. En in dat kader werd in de kanselboodschap van 28 april al aan deze gemeenteavond gerefereerd. Het niet verlengen van het contract van onze kosteres doet immers veel stof opwaaien. Over dit onderwerp zal gesproken worden en u kunt hier alle vragen stellen. in de tussentijd kunt u terecht bij de AK, kerkenraden en stuurgroep. 

 logo APP groot