Paascyclus Plantagekerk

Hits: 196

De viering van de ‘Drie dagen van Pasen’ gaat terug tot op Ambrosius (Milaan; 339 – 397). Zijn leerling Augustinus heeft er een theologische verdieping aan gegeven. In de vroege kerk werden lijden en opstanding van Jezus Christus als twee kanten van het ene grote heilsgebeuren herdacht. Het werd meer en meer één doorlopende liturgie - beginnend op de vooravond van de Goede Vrijdag en uitlopend op de Paaswake met de jubelroep van de opstanding op Paasmorgen. 

In de Middeleeuwen kwam het tot een verzelfstandiging van de lijdensgeschiedenis op Goede Vrijdag en het hoge feest van Pasen op de Paaszondag. Lange tijd is dat zo gebleven.

In de liturgische beweging van de twintigste eeuw kwam het echter tot een herontdekking van het oorspronkelijke Triduum Sacrum (de heilige drie dagen). Ook in de Protestantse Kerk van Harderwijk is de viering van de Drie dagen van Pasen nu al tientallen jaren een vast item op de kerkelijke kalender. Velen beleven het als hét hoogtepunt van het kerkelijk jaar.

Wij komen drie dagen achtereen bij elkaar om Jezus te volgen op zijn weg van kruis en opstanding. Dat zet in bij de viering van het Pascha en de instelling van het avondmaal. Op Goede Vrijdag volgen wij Jezus op zijn lijdensweg (via dolorosa). In de Paaswake wachten wij op het Licht dat over ons is opgegaan. Wij delen dat licht en we vieren de gemeen­schap met de opgestane Heer bij brood en wijn.

Tegenwoordig spreekt men wel van re-enactment. De passiespelen die wereldwijd worden opgevoerd hebben daar veel van weg. Wij staan onder het kruis en bij het lege graf en bedenken stap voor stap wat Jezus voor ons deed en wat dat voor ons betekent. Uw voorgangers wensen u een gezegend Triduum Sacrum.

Tags: app