Kerken helpen wereldwijd

Hits: 210

kerk cuba

De veertigdagentijd is begonnen en graag herinneren we u aan de 40dagenkalender van Kerk in Actie (KiA). Misschien liggen er nog enkelen in de kerk of ligt er het bestelformulier of u kunt hem gratis bestellen via www.kerkinactie.nl/40dagentijd. De spaardoosjes voor wat u spaart met vasten in deze weken liggen ook in de kerken om mee te nemen. De opbrengst is dit jaar bestemd voor Mwana Ukundwa (geliefd kind) in Rwanda, een project van KiA. Deze organisatie heeft 1500 kinderen die hun ouders aan hiv/aids hebben verloren ondergebracht in pleeggezinnen. 

Op 10 maart, in de voorjaarszendingsweek staat een collecte voor de kerken in Cuba op het rooster. Onder het communisme leidden de kerken een sluimerend bestaan, nu groeien ze weer. KiA ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba met theologisch
onderwijs en helpt kerken diaconale activiteiten op te zetten, zoals thuiszorg voor eenzame en verarmde ouderen. Op woensdag 13 maart, bid- en dankdag voor gewas en arbeid is de diaconiecollecte bestemd voor de Lutherse partnerkerk in Kameroen, deze helpt boeren bij het voorkomen van voedseltekorten door de klimaatverandering en verdroging in Noord Kameroen. De boeren worden geholpen met zaaizaad op krediet en met het aanleren van technieken om de bodemvruchtbaarheid te verbeteren en om water beter vast te houden. Ook is er een actie om bomen te planten tegen de klimaatverandering en om bronnen van inkomsten te spreiden door kleinschalige veeteelt en vruchtbomen. Wereldwijd komen kerken op voor de meest kwetsbaren, zoals Jezus ons dat leerde. Wij mogen daar allemaal aan bijdragen. Namens de commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking, Marja Bakker