Expositie over 40-Dagentijd

Hits: 272

kruiswegstatie 400
in de Plantagekerk Tot en met Goede Vrijdag hangt in de Plantagekerk een expositie van schilderijen rond het thema 40-Dagentijd. De kunstwerken hebben in het verleden gehangen in de toenmalige Stadsdennenkerk. Ze drukken de volgende bijbelse taferelen uit: Jezus moet sterven in Jeruzalem (Lucas 13 : 1 - 35), Jezus voor Herodes (Lucas 23: 8 - 12), Jezus naar het kruis geleid (Lucas 23: 26 - 32),

de kruisiging (Lucas 23: 33 - 43), de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters (Lucas 20: 9 - 19) en de gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar (Lucas 18: 9 - 14). Met Pasen zijn deze werken verwijderd en hangt in de Plantagekerk het kunstwerk over de opstanding.  U kunt de expositie bekijken rond de kerkdiensten maar ook doordeweeks bij open activiteiten zoals de wekelijkse koffie-inloop op de donderdagmorgen. De Kunstcommissie Plantagekerk