Nieuws uit de AK

Hits: 233

De Algemene kerkenraad is het nieuwe seizoen begonnen in een gedeeltelijk vernieuwde samenstelling. Toegetreden zijn Hans Oosterloo (Drielanden), ds. David Kroeze en de kerkrentmeesters Eelco Kootstra en Albert Bode. Aangebleven zijn Peter Scherpenisse (voorzitter), Coen van Woerkom (scriba), Ada Brouwer, Aad Woudenberg, Ton van Peursem, Goos van Steinvoorn en Govert van der Boom. David Kroeze volgt in het moderamen Aad Woudenberg op. Een belangrijke activiteit dit seizoen wordt het proces om de PGH op een goed spoor te zetten naar een harmonieuze en veelkleurige toekomst. We kijken met veel waardering terug op de geslaagde Startzondag en complimenteren de Startcommissie.

Het Goede Gesprek moet zeker worden voorgezet. Gemeenteadviseur Robert Mazier heeft inmiddels met tal van gremia binnen onze gemeente gesprekken gevoerd. Het proces wordt begeleid door een breed samengestelde werkgroep van gemeenteleden. De AK is voornemens op 21 november een gemeenteavond te beleggen. De AK heeft de jaarrekening 2017 van de PGH vastgesteld. De accountant was weer vol lof over de financiële stukken van penningmeester Ton Balsma, die wel afscheid nam van de AK maar penningmeester blijft. Dankbaar zijn we dat oud-kerkrentmeester Hans Kalfsbeek voor onze gemeente de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft opgepakt. Hij is benoemd tot coördinator gegevensbescherming. De AK kon het beleidsplan voor het seniorenpastoraat vaststellen. Dit strekt zich uit tot alle 80-plussers binnen de gehele gemeente. Voor het seniorenwerk blijft de komende jaren 1,5 formatieplaats beschikbaar. 

Algemene Kerkenraad