Diaconiecollectes

Hits: 268

collecte zakken

Collecte aanbevolen!
Zondag 17 februari – Overleven inverdrogend Ethiopië
Kerk in Actie steunt kerken in Ethiopië die de bevolking helpen om de gevolgen van klimaatverandering het hoofd te bieden. Er worden waterreservoirs gebouwd, zaden voor droogtebestendige gewassen verstrekt, geholpen bij het vinden van extra bronnen van inkomsten. Helpt u de kerken daar helpen?

Zondag 24 februari – Werkgroep Roemenië
Leden van de werkgroep Roemenië gaan eind maart weer (op eigen kosten) naar de geadopteerde dorpjes in Roemenië. Ze brengen hulpgoederen en onderdelen voor de landbouwwerktuigen. Bij de allerarmsten worden levensmiddelen gebracht. De benodigde gelden zamelde de werkgroep eigenhandig bijeen met o.a. de recente worstverkoop. De diaconie steunt deze actieve gemeenteleden van harte. Ook de diaconiecollecte van vandaag gaat geheel naar de werkgroep. Aanbevolen!

Zondag  3 maart - Louise ten Wolde, Youth with a Mission, Zuid-Afrika. 
Ons jonge gemeentelid Louise is sinds november jl. studentbegeleider op de school van Jeugd met een Opdracht in Kaapstad. De studenten gaan eind maart in teams de wereld over om missionaire taken te doen. Louise begeleidt een team naar Polen en het Midden Oosten. Voor haar levensonderhoud is Louise afhankelijk van giften. Haar onlangs vastgestelde chronische ziekte diabetes type 1 is voor Louise geen reden om haar werk neer te leggen. Wel zijn haar levenskosten nu hoger. Een goede opbrengst van deze diaconiecollecte zal haar bij haar roeping extra bemoedigen. Hartelijk dank!