Henk Jansen

Hits: 3726


Henk Jansen

henk jansen

Fonteinpredikant

Sinds 1 juli 2018 ben ik verbonden aan de PGH voor het Fonteinwerk.
Ik woon in Ermelo, waar ik samen met mijn vrouw Irma predikant ben in duobaan, ieder 50%, in de Geref. Kerk te Ermelo. We hebben vier kinderen, van wie er drie studeren en de oudste al is afgestudeerd. Ik ben 53 jaar. Ik hou van muziek (Gregoriaans, Bach, U2, Sons of Korah), lezen, films, wandelen, hardlopen (liefst barefoot) en speel sinds kort viola da gamba.Hiervoor ben ik predikant geweest in SoW Gemeente Valthe-Valthermond en PG Dalfsen. Naast mijn werk als predikant ben ik actief betrokken bij de charismatische vernieuwing: voorzitter van de conventiecommissie van de Charismatische Werkgemeenschap NL en teamlid samen met Irma bij het gebedspastoraat van ‘in Christus heel’. Voor de komst van collega David Kroeze heb ik anderhalf jaar waargenomen in de vacature in de wijk De Regenboog. Nu ben ik voor twee dagen per week aan het Fonteinwerk verbonden.

De visie van het Fonteinwerk spreekt mij bijzonder aan en hier wil ik graag een bijdrage aan leveren: mensen bij Jezus Christus brengen. Vanuit een duidelijk geloof in onze opgestane Heer en diep vertrouwen in de kracht van de heilige Geest samen een missionaire gemeenschap vormen. Een vernieuwende, uitdagende vorm van kerk-zijn ontwikkelen, waarin de aanbidding van God het hart vormt, met gastvrije ruimte voor iedereen en passie om te leren wat het betekent om leerling van Jezus te zijn. Middenin de PGH en in de samenleving van Harderwijk. Kerk-zijn niet volgens de geijkte structuren, maar dynamisch op zoek naar vormen die passen bij onze beweeglijke netwerk-samenleving, om daar Gods stem te kunnen ontdekken. Dat is soms heel spannend. En u weet allemaal hoe dat soms tot wrijving leidt. Wrijving tussen geloven en je alledaagse leven. Maar ook binnen de kerk, waar verschillende visies naast elkaar bestaan. Tussen klassieke en alternatieve vormen van kerk-zijn. Waar ik graag met u allemaal naar op zoek wil, is hoe die wrijving tot warmte kan leiden in plaats van vervreemding. Geen slijtage maar groei. ‘Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer.’

Als Fonteinpredikant heb ik vooral de taak om toeruster te zijn voor alle teams die in het Fonteinwerk actief zijn voor de vieringen, celebrations, academy, basics, @homegroepen, verbinding, events en wat er verder zich kan ontwikkelen. Daarnaast ben ik ook beschikbaar voor wie graag een persoonlijk gesprek en gebed wil. 

ds Henk Jansen is bereikbaar via 06-1804 0814

Actueel nieuws PGH

 • ALLE ACTIVITEITEN in het komende jaar

  vlag PKN

  Een heel nieuw kerkelijk seizoen staat voor de deur. Onze Protestantse Gemeente bruist van de activiteiten, op zondag natuurlijk maar zeker ook doordeweeks. Laat uw ogen dwalen over onderstaand overzicht (niet volledig…) en zeg bij uzelf: hier zit ook voor mij dit seizoen echt wel wat bij. Ik doe mee!

  Meer weten? Kijk in ons driewekelijkse kerkblad SamenGeroepen en op onze website http://www.pgharderwijk.nl .

  Lees meer...

.

 • Inzamelactie voedselbank

  Voedselbank Harderwijk

  Door het coronavirus heeft de voedselbank Harderwijk-Ermelo-Putten een tekort aan producten voor mensen in financiële nood.  U kunt helpen door producten in te leveren. Lang houdbare producten.

  Week 2 (10-16 januari): pot honing, vloeibare bak en braad

  Week 3 (17-23 januari): rozijnen/zuidvruchten, schenkstroop

  Producten kunt u inleveren op de volgende locaties en tijden: 

  Lees meer...

.

 • Actie Kerkbalans 2022

  Geef voor de kerk van morgen 2022

  Lees hier de folder.

  Allereerst Gods zegen en voor iedereen de beste wensen en een goede gezondheid voor het nieuwe jaar.

  Wij hopen als kerkrentmeesters ook in 2022 op een financieel gezond jaar. Vele mede kerkleden gaan binnenkort vrijwillig, door weer en (koude) wind, de uitnodiging van de Actie Kerkbalans 2022 bij u bezorgen en een week later uw antwoord (toezegging) weer ophalen.
  Wij zijn dan ook ontzettend dankbaar dat deze vrijwilligers dat dit jaar weer willen doen.

  Dit jaar kunt u uw toezegging ook weer digitaal via onze website regelen en/of via Scipio.

  Het verwerken van de digitale toezeggingen vraagt voor het kerkelijk bureau de minste tijd en heeft daarom onze voorkeur. Voor 2022 zijn de vaste vrijwillige bijdragen begroot op € 470.000. Circa € 5.000 meer dan in 2021.
  Wij hopen van ganser harte dat we ondanks de corona-problemen deze opbrengst ruimschoots gaan halen. Misschien kunnen we er samen voor zorgen dat een tekort in 2022 wordt voorkomen. De vacature van seniorenpastor hebben we al direct kunnen invullen.
  We zijn bezig met een plan van aanpak voor de noodzakelijke verbetering van de Plantagekerk. De CV-installatie, de elektra en het asbest onder de kerkvloer moeten nodig worden aangepakt. Deze werkzaamheden willen we combineren met een aantal bouwkundige aanpassingen om de bruikbaarheid en duurzaamheid van het kerkgebouw te vergroten. Dit voorjaar hopen we de definitieve plannen hiervoor aan u te presenteren. Zodra dit de instemming heeft van de gemeenteleden kunnen wij verder met de technische uitwerking, aanvragen van toestemming van de landelijke kerk en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en bouwvergunningen. De werkzaamheden zullen daarom naar verwachting begin 2023 kunnen beginnen. In de loop van 2022 zullen wij onder onze gemeenteleden vrijwilligers gaan rekruteren voor het bouwteam, fondswerving en bouwkundige werkzaamheden die we zelf kunnen uitvoeren. Tevens zullen we gaan starten met een fondswervingscampagne. U hoort hierover binnenkort meer.
  Met de Hervormde Wijk Gemeente de Regenboog zijn wij, na het succes in december 2019 in de Regenboog, de Kliederkerk gaan opstarten in Harderwijk. Een mooi missionair initiatief dat wordt gefinancierd door Kerk naar Buiten.
  Ook voor deze evangelisatie en zending kunt u een bedrag toezeggen. Kortom ook in 2022 staat er weer veel op stapel. Wij vertrouwen erop dat u dit als gemeenteleden mogelijk gaat maken door een royale financiële bijdrage. Wij zien uit naar uw toezegging voor Actie Kerkbalans 2022.

  Henk van Rijssen, voorzitter College van Kerkrentmeesters