Beroepingswerk De Poorten

Hits: 289

Er gloort licht aan het eind van de tunnel, hoewel we nog wel een flink traject moeten afleggen. Op het moment van schrijven ( 21 juni) zijn er twee van zes af te leggen hoorbezoeken geweest. Beide geven aanleiding om een tweede bezoek te brengen (door de andere hoorcommissie). Op 24 juni, 1 juli en 8 juli zullen de volgende hoorbezoeken gebracht worden. Daarna hopen we tot een unaniem voorstel te komen.

De planning is dat we op 11 juli een advies over de te beroepen predikant aan de wijkkerkenraad zullen uitbrengen. Op diezelfde dag hoopt de kerkenraad een besluit te nemen over de aan de gemeente voor te stellen predikant.

Over hoe de gemeente hierbij betrokken zal worden zal de kerkenraad van De Poorten u berichten.
Ondertussen hopen wij ons werk als commissie in de prettige sfeer die we hebben af te ronden.
Gerrit van der Linde