ZWO 57.000

Hits: 313

Wij willen u hartelijk bedanken voor uw toegezegde bijdrage van ruim € 57.000,00 bestemd voor het werk van ZWO in 2018 . Hiermee kunnen we weer een aantal projecten ondersteunen via Kerk in Actie en giften geven aan organisaties/ incidentele projecten. Project Syrische kerken - Bakens van Hoop: De situatie in Syrië is nog steeds uitzichtloos en we blijven evenals in 2017 ook dit jaar via Kerk in Actie het diaconale werk van de Syrisch Orthodoxe Kerk ondersteunen met € 15.000,00 Vanaf dit jaar ondersteunen we een nieuw project van Kerk in Actie: Kinderarbeidvrijezones in West Kenia: Kinderarbeid komt veel voor in Kenia en is volgens de wet verboden.

Het basisonderwijs is verplicht en gratis. De wet wordt echter niet goed nageleefd. Ondertussen zijn de provincies meer verantwoordelijk geworden voor het naleven van het onderwijs en de kinderrechten maar om dat goed te kunnen doen is er nog veel training nodig. Door gebrek aan financiële middelen bij de overheid betekent het in de praktijk dat gezinnen vaak moeten betalen voor schooluniformen en onderwijs. Voor vele kwetsbare gezinnen is dit niet op te brengen. Bovendien heerst in die gebieden veel ziekte door HIV/aids en ook daardoor gaan veel kinderen niet naar school. Drie organisaties: KAACR (Kenya Alliance for the Advancement of Children Rights), Rapado en ADC (Africa Divine Church- een snel groeiende jonge kerk met veel diaconale activiteiten) hebben zich er nu op gericht om zes kinderarbeidvrije zones te creëren in het westen van Kenia. Daarvoor is eerst bewustwording nodig bij de gemeenschap over het uitbannen van kinderarbeid en
dat onderwijs hun kinderen kansen biedt voor een beter leven. Deze boodschap wordt op allerlei manieren gepromoot via de radio, bijeenkomsten, jeugdkampen, religieuze leiders etc. Daarnaast wordt er gewerkt aan kwalitatief goed onderwijs en vakgericht onderwijs; onderwijzers en docenten worden betrokken bij het doel en getraind. Ook worden schoolbesturen begeleid en adviesraden van ouders worden erbij betrokken. Men wil ook de positie van kwetsbare ouders versterken. Als zij onvoldoende kunnen bijdragen aan de scholing voor hun kinderen kunnen zij deel nemen aan projecten b.v. spaargroepen, of aan gezamenlijke groentetuinen en die opbrengst kan dan gebruikt worden voor de aanschaf van schooluniformen en schoolgeld. Jongeren die een opleiding afronden krijgen een startpakket om als ondernemer aan de slag te gaan en/of training om eigen bedrijfje te starten. Los van dit alles wordt de Keniaanse overheid gewezen op haar verantwoordelijkheid wetten te handhaven, kinderrechten te respecteren en onderwijs te verbeteren. Provinciale overheden worden getraind in onderzoek, handhaving en naleving van de kinderrechten. Als ZWO vinden we het belangrijk dat kinderen kansen en toekomst krijgen en hebben we besloten dit project te ondersteunen met € 8000,00 per jaar. We zijn nog in bespreking met kerk in Actie over een nieuw zendingsproject, daar hoort u t.z.t. meer over.

Namens ZWO Cora Pluim en Willemien Holtrop.