Voorjaarsreis naar Roemenië

Hits: 282

speeltuin roemenie
Voorjaarsreis naar Roemenië. Sinds jaren is het een gewoonte van de werkgroep Dresden-Roemenië om een reis te organiseren in het voorjaar en in het najaar. Het verschil is dat er in hetvoorjaar wordt geklust en gebouwd en in het najaar bezorgen wij de jaarlijkse levensmiddelenpakketten. Dit jaar stond op het programma: het bouwen van een speeltuin in ons derde dorp, Gabud. In tegenstelling tot de twee andere dorpen, Stina de Mures en Kopand, zijn daar nog veel kinderen. In Gabud wonen veel zigeuners met veel nakroost. Van de twee andere dorpen zijn veel jonge gezinnen naar het buitenland vertrokken, om daar de kost te verdienen. 

Wij hebben al in Samen Geroepen geschreven dat de materialen voor de speeltuin, en vele andere spullen, in maart met een vrachtauto zijn verzonden. In deze reis hebben Gerrit Kombrink en Ieke Rippen, samen met Renee Assies en drie van zijn vrienden, de speeltuinklus geklaard. Wij arriveerden op zondagavond en op vrijdagmiddag 5 uur kon de speeltuin geopend worden. Zo’n 30 kinderen stonden te dringen tot het zover was! Een geweldig feest. De wat ouderen van onze groep (totaal 11 man sterk) hielden zich bezig met kleine klusjes
en met het leggen, c.q. versterken van contacten met de bevolking. Daarbij gingen we met Susi op pad om de maandelijke voedselpakketten van het “broodfonds” te brengen bij de 20 meest arme gezinnen of oude mensen. Daarbij hebben wij ook de scootmobiel en de driewielfiets, die wij van gemeenteleden in Harderwijk hadden gekregen, bezorgd bij de mensen die daar dringend behoefte aan
hadden. Ze waren er ontzettend blij mee! Een bijzonder aspect van de reis was, dat wij afscheid hebben moeten nemen van het predikantenechtpaar Tamás en Éva. Zij gaan naar een andere gemeente.
Er was een uitgebreide controle door 4 leden van de classis. Alles waarvoor de predikant verantwoordelijk is, werd bekeken. Dat betreft niet alleen de financiën, maar ook werd gekeken of de “kerkelijke goederen” nog wel aanwezig waren. Een avondmaalsschaal was niet meteen te vinden. Gelukkig werd die later ontdekt… in onze slaapkamer! Na de controle was er ’s avonds een dienst, waarin het hoofd van de classis voorging en waarin alle controleurs hun bevindingen moesten weergeven. Ook de gemeenteleden werden uitgenodigd hun mening te geven over manier waarop zij het dominees echtpaar hebben ervaren. Er vloeiden daarbij vele tranen! Zelfs aan ons werd het woord gegeven om onze mening te geven. Voorwaar een emotioneel gebeuren. Na een voorspoedige terugreis (de heenreis was ook goed) zijn we op 22 april weer gezond en wel aangekomen in het goede Harderwijk.
Henk Venema