Wijkkerkenraadsvergadering 17-08

Hits: 446

van de Morgenwijk op 17 mei 2018 Vandaag willen we het in de vergadering voornamelijk hebben over hoe we als kerk aantrekkelijk kunnen zijn voor zowel jongeren als ouderen. Het zou toch geweldig zijn als je als kerk het woord van God kunt verkondigen op een manier die zowel de harten van jongeren als van ouderen raakt. Als gast en gesprekspartner mogen we vanavond onze jeugdwerker, Petra Kiks verwelkomen. We beginnen met het bericht van de jeugdouderling, Marieke Schuiling, die aangeeft dat zij haar functie wil neerleggen. Zij krijgt in haar werk een mogelijkheid om dat te gaan doen wat ze altijd al wilde doen, namelijk les geven. Dat brengt echter wel met zich mee dat ze weer zal moeten gaan studeren en ook zal haar werk direct gaan veranderen. Het is niet mogelijk om naast de studie en verandering van werk ook nog invulling te geven aan haar taak als jeugdouderling. We zijn heel erg blij voor Marieke dat zij deze mogelijkheid krijgt en wensen haar natuurlijk veel succes. Voor ons is het
jammer dat zij als jeugdouderling haar taak neer moet leggen.

We zijn nu dus dringend op zoek naar een nieuwe jeugdouderling. Lijkt het u wat.. neem dan gerust contact op met de scriba Marjolijn
Sijtsma. Zij kan u verder helpen. Op 17 april jl. hebben we als kerkenraadsleden op een inspiratiebijeenkomst gehoord hoe we als kerk het woord van God over kunnen brengen naar jongeren. Daar willen we het niet bij laten maar daar willen we wat mee doen. We willen een kerk waar iedereen zich thuis voelt en graag komt, zowel ouderen als jongeren. Daar praten we vanavond over verder en het zal u niet verwonderen dat we geen pasklaar antwoord hebben. Het zal een grote inspanning vergen van ons allemaal, alle gemeenteleden van de PGH. Als ouderen moeten we jongeren begeleiden en dat kan direct al.
Gaandeweg blijkt nl. dat er mensen worden gezocht om te helpen bij het geven van club, kinderdienst en oppas. Daar is geen leeftijdsgrens voor. Iedereen kan daar bij helpen, graag zelfs! Ook hier dus een oproep om contact op te nemen met de scriba als u hierbij een bijdrage wilt leveren. Ook al hebben we vanavond geen antwoord op alle vragen, is het wel goed om er met elkaar over te
praten en te kijken of we bereid zijn om daarin te investeren. Dat zijn we. In juni is er een vervolgavond waarop we met vertegenwoordigers van alle wijken, de leden van de jeugdraad en de jeugdwerker er verder over praten. We houden u op de hoogte. Vorig jaar hebben we als kerkenraadsleden een bezinningsavond gehad waarbij we hebben doorgesproken wat we als wijk willen. Vanavond kijken we eens terug op de afgelopen tijd om te zien wat we hebben gedaan en hoe dat is gegaan. Over eenzaamheid en armoede is vorig jaar een gemeenteavond georganiseerd. Dat was een goede, leuk bezochte avond. De diaconie heeft het op zich genomen om deze onderwerpen Harderwijkbreed aan te pakken. Er zijn al heel wat contacten geweest met organisaties in Harderwijk om te kijken wat er al wordt gedaan, waar behoefte aan is en wat er aan gedaan kan worden. In de kerk zijn we samen met de wijk de Poorten begonnen met het versturen van kaarten naar mensen die om wat voor reden dan ook niet meer in de kerk de dienst kunnen bijwonen. Iedere laatste zondag van de maand liggen er twee kaarten klaar voor mensen uit onze kerk. U kunt daar uw naam en eventueel een groet op schrijven waarna een gemeentelid (u
misschien?) de kaart kan wegbrengen. Naast deze onderwerpen hebben we nog gehoord van de organisaties die in onze kerk actief zijn, zoals het Pastoraal Team en de diaconie. De vergadering sluiten we af met een gedicht.
Marjolijn Sijtsma