Stuur Afghaanse vluchtelingen

Hits: 209

niet terug! De Nederlandse overheid vindt dat Afghanen kunnen worden teruggestuurd omdat dat land veilig genoeg is. Het tegendeel is waar, zeggen o.a. Kerk in Actie, Amnesty International, Defence for Children, Oxfam, Inlia, Unicef, PAX en VluchtelingenWerk Nederland. Bloedige bomaanslagen en ernstige mensen- en kinderrechtenschendingen zijn in Afghanistan aan de orde van de dag. Scholen worden onder vuur genomen, kinderen worden geronseld als soldaat en religieuze, etnische en seksuele minderheden worden vervolgd. Afghanistan is een land in oorlog, dus #stuurzenietterug is hun oproep. Voor hun petitie aan de politiek vragen zij uw steun. Zij zijn zeer bezorgd over de (gedwongen) terugkeer van Afghaanse burgers.

Uitzettingen vinden plaats terwijl er sprake is van een grootschalig, wijdverspreid conflict en ernstige mensenrechtenschendingen. Gedwongen terugkeer naar Afghanistan is in strijd met het kernprincipe van het vluchtelingenrecht dat een vluchteling niet mag worden uitgezet naar een land waar zijn/haar leven of vrijheid wordt bedreigd. De gezamenlijke organisaties roepen regering en parlement daarom op te stoppen met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar Afghanistan totdat het weer mogelijk is om mensen in veiligheid en waardigheid terug te laten. Zij zeggen: kijk naar de risico’s, luister naar de verhalen van deze mensen, luister naar de maatschappelijke en hulporganisaties. En neem een verstandig besluit. Afghanistan is onveilig, #stuurzenietterug. De PGH-diaconie en ZWO-commissie roepen ook u en jou op: teken de petitie op https://actie.degoedezaak.org/petitions/afghanistan-is-onveilig-stuurzenietterug;

Diaconie