De nieuwe Fonteinpredikant

Hits: 688

In Samen Geroepen nummer 7 van 6 april deelde de Algemene Kerkenraad mee dat er gesprekken waren met een beoogd kandidaat voor de functie van Fonteinpredikant. Deze kandidaat heeft inmiddels toegezegd en de contractuele zaken worden op dit moment afgehandeld. Daarmee wordt onze nieuwe Fonteinpredikant ds. Henk Jansen uit Ermelo.  Veel van ons kennen hem van zijn periode van ondersteuning in de wijk Drielanden voordat ds. David Kroeze werd bevestigd. De Algemene Kerkenraad is blij dat ds. Henk Jansen deze functie op zich wil nemen voor de komende 3 jaar.

En ook past een woord van dank aan de Gereformeerde Kerk Ermelo, waaraan ds. Henk Jansen is verbonden, die de toestemming gaf voor de detachering  van Henk Jansen voor twee dagen per week.
Ergens in juni zal ds. Henk Jansen zijn activiteiten starten. Hij zal in de volgende Samen Geroepen zich verder aan u voorstellen.
Peter Scherpenisse, voorzitter Algemene Kerkenraad.