Diaconiecollectes

Hits: 302

 

Zondag 20 mei - (Bijbel)onderwijs in Bangladesh 
In het islamitische Bangladesh behoren​ c​hristenen tot de armste bevolkingsgroepen. De Baptist Church of Mymensingh, partner van Kerk in Actie, ondersteunt hen met leiderschapstrainingen voor  voorgangers, alfabetiseringscursussen en (Bijbel)onderwijs voor volwassenen en kinderen. Daarnaast biedt de kerk vrouwen naailes aan om thuis extra geld te kunnen verdienen. Gemeenteleden kunnen een microkrediet lenen voor een agrarische opleiding en daarmee een hoger gezinsinkomen. De diaconiecollecte met Pinksteren is voordit doel van Kerk in Actie. Aanbevolen.