Internationale dienst

Hits: 479

Zondag 29 april verzorgt de PGH wijkgemeente De Poorten en De Morgenwijk van de Plantage kerk deze internationale dienst. Deze dienst wordt gehouden in het gebouw van Sefanja,  Stationslaan 121 in Harderwijk, aanvang 14.30 uur. Statushouders en bewoners van het AZC en belangstellenden zijn van harte welkom. Er is oppas voor de kleintjes en er is een kinderdienst. U/jij bent na afloop van de dienst van harte uitgenodigd om elkaar te ontmoeten, onder het genot van koffie/thee/limonade met iets lekkers erbij. 

Wel zoeken we nog mensen, die iets willen bakken, of iets hartigs willen maken, kleine hapjes, ook fruit is zeer welkom. Dit kan gebracht worden vanaf 13.30 uur. Alvast onze hartelijke dank.

Namens de voorbereidingsgroep  Anneke Teune.