Leerhuis

Hits: 53

 ‘Muziek met Marten Kamminga’ In de loop der jaren heeft Marten Kamminga veel liederen vervaardigd en op muziek gezet. Een deel daarvan is samengebracht in de bundel “Nader tot jou” (2011). Op de achterzijde van deze bundel staat vermeld dat deze liederen gaan over het zoeken naar God, de relatie tussen mensen, de roeping en navolging van Christus, het vieren van het leven en de weerbarstigheid daarvan.

Dit klinkt ook door in de liederen uit de Passie “Aangedaan” en liederen bij de bergrede. Voor deze zangavond zal uit al deze liederen een selectie worden gemaakt die samen met de aanwezigen zal worden gezongen. Met Marten Kamminga, musicus en tekstdichter. Op dinsdag 8 mei om 20.00 uur. In de Regenboog, Biezenplein 1. Contactpersoon: Ria Kornet, 416792. Bijdrage: 5 euro

Tags: Leerhuis