Hulp aan Rwanda

Hits: 427

collecte rwanda scan0012

De collecte van 14 maart (Biddag) is bestemd voor de Stichting Muhoza in Rwanda. SWW Muhoza (Muhoza betekent troost/steun) is een stichting voor weduwen en wezen in Rwanda. De stichting is in 2005 opgericht door in Nederland wonende Rwandezen en één van de initiatiefneemsters, Florentine Mukasine, woont in Harderwijk. Door het verstrekken van microkredieten voor het houden van een fokvarken of een koe wil men de leefomstandigheden van weduwen en wezen verbeteren. Men biedt mensen kansen met een klein startkapitaal en daarbij nog het aanbieden van trainingen op het gebied van het verzorgen van vee en betere landbouwtechnieken. In 2011 startte men met 10 vrouwen die een varken en 6 vrouwen die een koe kregen.

In 2017 hebben al 55 families fokvarkens en 15 families koeien. De stichting werkt nauw samen met de lokale partnerorganisatie Turwanekubutaka. In 2017 is er drinkwatervoorziening voor 3500 mensen in de dorpen gerealiseerd. Ook hebben de boeren een solidariteitsfonds opgericht om zo weer andere landbouwers krediet voor veeteelt te verstrekken. Verder wil de stichting er voor zorgen dat meer mensen over elektriciteit beschikken en is het plan een molen te installeren om gewassen te malen voor veevoer en wil men het gebruik van biogas om te koken stimuleren i.p.v. brandhout. Uitzichtloosheid maakt een mens passief en neerslachtig. Wie kansen ziet, veert op en gaat aan de slag. Positieve impulsen helpen een mens en een hele gemeenschap verder, ook in Rwanda! Helpt u mee? ZWO beveelt de collecte voor SWW-Muhoza van harte bij u aan.
Willemien Holtrop.