Leerhuis Het getal 3

Hits: 78

bij J.S. Bach Ter gelegenheid van de 333 ste  verjaardag van Bach, op 21 maart 2018, leek het een aardig idee om nu eens aandacht te vragen voor de getallensymboliek in zijn composities en dan met name voor de rol van het (heilige!) getal DRIE. Want als je daar oog (en oor!!) voor hebt, dan komt dat getal DRIE op een verbluffende manier en in velerlei vormen tot uiting. Er ligt vaak een verborgen boodschap in dat gebruik van het getal DRIE

onder de oppervlakte van de noten verborgen!
We gaan vooral luisteren naar mooie muziek en door de toelichting misschien nóg meer genieten van het vakmanschap waarmee Bach te werk ging en de knipoog die
daar vaak in verborgen zit! Ieder die tot DRIE kan tellen is van harte welkom op dit verjaardagsfeestje van J.S.Bach, in de woorden van een modern componist God’s own soul mate! 
Inleider Hans Mak, em. Predikant PGH.
In de Plantagekerk. Op woensdag 21 maart om 9.30 uur en bij voldoende
belangstelling ook om 19.30 uur.
Contact: Corrie van der Wal, tel. 460009. Bijdrage 5 euro.