Wijkkerkenraad 8 februari

Hits: 116

We beginnen deze vergaderavond gezamenlijk met de Poorten om daarna ieder verder te gaan in de vergadering van de eigen wijk. De activiteiten voor de komende periode worden genoemd. Hierbij is het fijn om op te merken dat we steeds meer activiteiten samen met de Poorten organiseren. In april is er een gemeentebrede inspiratieavond voor alle wijkkerkenraadsleden waarbij we geïnformeerd worden over manieren om onze kerk aantrekkelijker te maken voor jongere gezinnen zonder uit het oog te verliezen dat het gaat om het woord van God.

Eén van de vaste agendapunten is het vervullen van de vacatures. Het is te verwachten dat mensen nadat zij een bepaalde functie voor een aantal jaren, sommige zelfs een zeer groot aantal jaren, eens iets anders willen gaan doen. Om toch alles door te laten gaan zijn dan nieuwe mensen nodig. De voorzitter heeft alle groeperingen benaderd om te vragen of er vacatures zijn of binnenkort zijn te verwachten. Met de uitkomst willen we later deze maand een vacaturebord in de kerk zetten met daarop alle vacatures. We hopen dat er weer voldoende mensen zich aanmelden om de activiteiten die zijn gepland uit te voeren. Ook kan een vernieuwing in de samenstelling van de groepen leiden tot nieuwe en waardevolle ideeën. We nodigen u nu al uit om na te denken over wat u zo willen en kunnen doen in de kerk. Vorig jaar hebben we als wijkkerkenraad een bezinningsavond gehouden. Op die avond zijn ideeën naar voren gebracht die mee kunnen helpen aan gemeentebinding. We hebben al een aantal ideeën uitgevoerd en gaan nu verder met het volgende. Gemeentebinding is niet alleen iets van de mensen die de kerk bezoeken maar ook van de mensen die met ons zijn verbonden door de
kerktelevisie. We willen zo nu en dan wat kaarten neerleggen waarop de mensen die de kerk bezoeken, hun naam en/of een groet kunnen zetten. Het is de bedoeling dat deze kaarten dan door gemeenteleden naar de betrokkene worden gebracht. Daarmee wordt contact gelegd tussen de mensen die de kerkdienst bezoeken in de kerk en de mensen die de kerkdienst meemaken via de kerktelevisie. Nadat we van de verschillende groepen hebben gehoord wat ze in de afgelopen periode hebben
gedaan en wat ze in de komende tijd van plan zijn, sluiten we de vergadering met het lezen van een gedicht uit het boekje voor de veertigdagentijd.
Marjolijn Sijtsma