Meditatief avondgebed

Hits: 71

kaarsjes

elke woensdagavond in de consistorie in de K.C. de Regenboog van 19.00 tot 19.30 uur. In dit gebed vormt de stilte het hart, en daaromheen worden meditatieve liederen gezongen, veelal in de traditie van Taizé en Iona. Dit zal worden afgewisseld met een korte lezing uit de Bijbel en voorbeden. 

Voel je welkom om mee te bidden, te zingen en stil te zijn. Samen met elkaar en samen met God.