Iconen

Hits: 119

Iconen
Het Leerhuis ‘Iconen – vensters op de eeuwigheid’ gaat over de achtergronden, gebruiken en sfeer rondom iconen. Vanuit het vroegere Constantinopel is de

iconencultuur verspreid over het oostelijk deel van Europa. Van noord tot zuid, van Rusland tot in Griekenland en Ethiopië is een cultuur ontstaan die te maken heeft
met iconen en niet meer weg te denken is. De invloed, die iconen gehad hebben op het gewone dagelijks leven is enorm. Harry Smith is van protestantse huize en is
geïnteresseerd geraakt in iconen door de eenvoud en zeggingskracht van deze manier van geloof beleven.

Als u een icoon bezit zou hij het op prijs stellen als u die
meeneemt. Op donderdag 25 januari In de Regenboog, Biezenplein 1. Inleider Harry Smith. Contact Annelies Middelkoop, 0341419591. Bijdrage: 5 euro.