17 mille

Hits: 395

door Snuffel- en boekenmarkten Niet minder dan € 17.000 hebben de mensen van de Plusklusgroep en de boekenmarkt rond de jaarwisseling kunnen overmaken naar de rekening van de Kerkrentmeesters. Dat is de netto opbrengst van hun activiteiten in 2017. Het geld is bestemd voor de nieuwe keuken van de pastorie. We zijn toch wel een beetje trots op dit resultaat bereikt met onze 25 klussers en oproepvrijwilligers, 4 dames en 21 heren. We mogen wel zeggen dat we een hecht team zijn. Beide activiteiten zijn voortgevloeid uit de vroegere Fancy Fair-commissie van de Nieuwe Kerk.

Toen die in 2014 stopte, heeft een aantal oud-medewerkers de draad opgepakt en is doorgegaan met het genereren van gelden ten behoeve van de kerk. We kregen de locatie Van Maerlantlaan 44, voorheen Het Schild, aangeboden tegen een heel redelijke huurprijs, waarvoor onze dank nog steeds uitgaat naar Careander. Eind 2015 kregen we na vele gesprekken met de Gemeente Harderwijk toestemming om daar eens per maand een Snuffelmarkt te houden. Het eerste jaar was de opbrengst netto € 7.500, te bestemmen voor de keuken van de pastorie. De Snuffelmarkt wordt sindsdien prima bezocht en ook de toestroom van goederen gaat heel goed. We hebben daarom in mei 2017 vergunning gekregen om 2x per maand (1 e en 3 e zaterdagmorgen) een verkoopochtend te houden. Daarnaast hebben we het afgelopen jaar tegen betaling 5 huisontruimingen verzorgd. Bruikbare goederen gingen uiteraard via de Snuffelmarkt in de verkoop. Als plusklussers hebben wij ons ook ingezet bij de verkoop van overbodige spullen uit de 3 kerken via de Veldkampkerk. Elke dinsdagochtend van 09.30 tot 12.00 uur zijn aan de Van Maerlantlaan 44 mensen aanwezig om spullen in ontvangst te nemen en indien nodig spullen te repareren. Dinsdagochtend is ook de ochtend dat we spullen kunnen ophalen. Een aparte groep vrijwilligers verzorgt de maandelijkse Boekenmarkt in de Veldkampkerk. Dat waren er vorig jaar negen. De opbrengsten worden op de rekening van de Snuffelmarkt bijgeboekt. De voorraad is ver over de tienduizend boeken, gesorteerd naar genre. Ze gaan van de hand voor worden verkocht voor € 2,50 per kilo. De negen boekenmarkten leverden afgelopen jaar niet minder dan 3.350 euro op. Met Boekenmarkt en Snuffelmarkt hopen we nog zo lang mogelijk door te kunnen gaan. We doen er vele klanten een plezier mee, en voor de kerk is het mooi meegenomen. Met dank aan medewerkers en klanten,

Ap Koebrugge en Hans de Fluiter Sr