Opbrengst 5.767

Hits: 112

Werkgroep Dresden-Roemenië. Aan het einde van het jaar is onze werkgroep altijd zeer aktief met een aantal akties. Dat zal U zeker niet ontgaan zijn. Onze nieuwsbrief heeft U inmiddels ook ontvangen. Of download hem <hier>.  Hierin hebt U kunnen lezen wat wij in de dorpen in Roemenië, met Uw geld, hebben gedaan. Om dit volgend jaar weer te kunnen doen is de werkgroep, met behulp van zeer veel vrijwilligers uit de gemeente, druk bezig geweest met allerlei aktiviteiten. Zonder de hulp van al die vrijwilligers (waarvan de oudste in januari 94 jaar wordt!!) hadden wij dit werk nooit kunnen doen. Wij zijn iedereen die mee gewerkt heeft erg dankbaar. Het is goed dat wij de resultaten van de akties ook aan iedereen mee delen. Vandaar dat ik U, als penningmeester een klein verslagje doe van de opbrengsten.

Als eerste hadden wij begin november onze jaarlijkse, huis aan huis, speculaasverkoop. Ongeveer 100 mensen uit onze gemeente hebben hieraan meegeholpen. Zij hebben met z’n allen voor een opbrengst gezorgd van 5.767, - euro. En alle speculaas was schoon op! Vervolgens moest onze jaarlijkse nieuwsbrief verspreid worden. Hierbij deden we na een kerkdienst, met succes, een beroep op U om de brieven in Uw eigen omgeving rond te brengen. In de nieuwsbrief deden wij een verzoek om een geldelijke bijdrage. Hierop reageerden tot nu toe (21 december) een groot aantal mensen. Het binnengekomen bedrag staat nu op 4.995, - euro. Tot slot hadden wij onze jaarlijkse kerstpost aktie. Voor 0,40 euro brachten wij Uw kerstpost rond in Harderwijk en Hierden. ± 2300 Poststukken gingen door onze handen, met als resultaat 950, - euro. Voor ons als werkgroepleden is het hartverwarmend te kunnen constateren, dat U ons werk voor de arme bevolking in onze partnergemeenten in Roemenië steunt. We beginnen 2018 al meteen weer met akties. In januari is de worstenverkoop en met pasen natuurlijk weer de paasbroden. U wordt via Samen Geroepen en de zondagsbrieven op de hoogte gehouden. 
Namens de werkgroep, maar vooral namens de bewoners van de dorpen Stina de Mures, Copand en Gabud, zeggen wij U hartelijk dank.
Henk Venema, penningmeester.