Ds. David Kroeze

Hits: 4733


David Kroeze

Predikant van wijkgemeente "De Regenboog"

 

ROO06963ab

Officieel heet ik David Kroeze-Klep. Toen ik trouwde en Sonja mijn naam aannam, wilde ik ook haar naam. Onze familie is een klein stukje Harderwijk.Sonja is  er geboren en getogen. Ik heb haar ontmoet in Vroomshoop (vorige gemeente) aan het water en ze is erg blij dat ze nu weer langs haar favoriete Veluwemeer kan wandelen om tot rust te komen.  Mijn dochter van drie is, hoewel geboren in Vroomshoop, daarom toch half Harderwijkse. Ze heet Tirza en roept nu dat ze naar opa en oma gaat, die ook in Harderwijk wonen. En ze gaat bovendien naar de andere opa en oma in Kootwijk. En ik, wat ben ik dan? Vuilnisbakkenras, zeg ik dan altijd: geboren Hoogeveener, opgegroeid in Leeuwarden, met Veluwse ouders. 

Vroomshoop, waar ik bijna 7 jaar dominee was, was mijn eerste gemeente, ik werd er ingezegend door mijn vader, die ook dominee is. Hiervoor heb ik in de gereformeerde kerk Kampen kerkelijk werk gedaan, en daarvoor onderzoek gedaan aan de universiteit. In Kampen deed ik opbouwwerk onder 20-45 jarigen, en in Vroomshoop ben ik jeugddominee. Ik heb ergens een passie om mensen hun eigen kerk te laten zijn, en dat verschilt per generatie. Daarachter zit mijn eigen verlangen om op mijn manier kerk te kunnen zijn – en ik ga er van uit dat dat voor ieder geldt. Ik merk dat veel mensen wel geloof hebben, maar er weinig mee doen – eeuwig jammer. Een van de dingen waar ik nu persoonlijk probeer in te groeien, is luisteren naar God. Wat zegt God eigenlijk tegen mij, tegen ons? Een hele kunst.

Dat is wat ik dominee-zijn ook vind: een hele kunst. Ik vind het mooi, vanwege de persoonlijke diepe banden die je opbouwt, de bijzondere momenten in het leven die je deelt, vooral rond geboorte, trouw en rouw. Het mooiste vind ik om samen te praten over geloof, je eigen verhaal te delen, en vervolgens proberen te ontdekken hoe we God kunnen zien en beleven. In de eredienst mag van mij passie en inspiratie zitten. Mijn kracht als voorganger is geloofsonderwerpen toegankelijk te brengen, in begrijpelijke taal en in voorstelbare gebeurtenissen. En wat humor mag er van mij wel in. 

Ik denk dat ik daarom ook bij de Regenboog pas: een veelkleurige gemeente. Geen gemeente die één visie of overtuiging zoekt, en wil dat iedereen zich daaraan aanpast. Maar meer een gemeente van mensen die verschillend geloven en elkaar zoeken om er samen iets van te maken, en elkaar te stimuleren. Ik hou van verschillende soorten diensten, en de ruimte om te ontdekken hoe je respect voor het heilige telkens weer anders kunt beleven. Zo kan ik zelf blij worden van Opwekking, en tot rust komen in de stilte van een Taizédienst.

Ik wil weten wat de mensen geloven, en wat niet. Waar de ruimte ligt om te vieren, kerk te zijn. En waar de leegte is, die we misschien kunnen vullen. De kerkenraad ziet in mij een vernieuwer, maar vernieuwen kun je vooral als je weet met wie je gaat vernieuwen, en als je het samen doet.

Actueel nieuws PGH

 • ALLE ACTIVITEITEN in het komende jaar

  vlag PKN

  Een heel nieuw kerkelijk seizoen staat voor de deur. Onze Protestantse Gemeente bruist van de activiteiten, op zondag natuurlijk maar zeker ook doordeweeks. Laat uw ogen dwalen over onderstaand overzicht (niet volledig…) en zeg bij uzelf: hier zit ook voor mij dit seizoen echt wel wat bij. Ik doe mee!

  Meer weten? Kijk in ons driewekelijkse kerkblad SamenGeroepen en op onze website http://www.pgharderwijk.nl .

  Lees meer...

.

 • Inzamelactie voedselbank

  Voedselbank Harderwijk

  Door het coronavirus heeft de voedselbank Harderwijk-Ermelo-Putten een tekort aan producten voor mensen in financiële nood.  U kunt helpen door producten in te leveren. Lang houdbare producten.

  Week 2 (10-16 januari): pot honing, vloeibare bak en braad

  Week 3 (17-23 januari): rozijnen/zuidvruchten, schenkstroop

  Producten kunt u inleveren op de volgende locaties en tijden: 

  Lees meer...

.

 • Actie Kerkbalans 2022

  Geef voor de kerk van morgen 2022

  Lees hier de folder.

  Allereerst Gods zegen en voor iedereen de beste wensen en een goede gezondheid voor het nieuwe jaar.

  Wij hopen als kerkrentmeesters ook in 2022 op een financieel gezond jaar. Vele mede kerkleden gaan binnenkort vrijwillig, door weer en (koude) wind, de uitnodiging van de Actie Kerkbalans 2022 bij u bezorgen en een week later uw antwoord (toezegging) weer ophalen.
  Wij zijn dan ook ontzettend dankbaar dat deze vrijwilligers dat dit jaar weer willen doen.

  Dit jaar kunt u uw toezegging ook weer digitaal via onze website regelen en/of via Scipio.

  Het verwerken van de digitale toezeggingen vraagt voor het kerkelijk bureau de minste tijd en heeft daarom onze voorkeur. Voor 2022 zijn de vaste vrijwillige bijdragen begroot op € 470.000. Circa € 5.000 meer dan in 2021.
  Wij hopen van ganser harte dat we ondanks de corona-problemen deze opbrengst ruimschoots gaan halen. Misschien kunnen we er samen voor zorgen dat een tekort in 2022 wordt voorkomen. De vacature van seniorenpastor hebben we al direct kunnen invullen.
  We zijn bezig met een plan van aanpak voor de noodzakelijke verbetering van de Plantagekerk. De CV-installatie, de elektra en het asbest onder de kerkvloer moeten nodig worden aangepakt. Deze werkzaamheden willen we combineren met een aantal bouwkundige aanpassingen om de bruikbaarheid en duurzaamheid van het kerkgebouw te vergroten. Dit voorjaar hopen we de definitieve plannen hiervoor aan u te presenteren. Zodra dit de instemming heeft van de gemeenteleden kunnen wij verder met de technische uitwerking, aanvragen van toestemming van de landelijke kerk en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en bouwvergunningen. De werkzaamheden zullen daarom naar verwachting begin 2023 kunnen beginnen. In de loop van 2022 zullen wij onder onze gemeenteleden vrijwilligers gaan rekruteren voor het bouwteam, fondswerving en bouwkundige werkzaamheden die we zelf kunnen uitvoeren. Tevens zullen we gaan starten met een fondswervingscampagne. U hoort hierover binnenkort meer.
  Met de Hervormde Wijk Gemeente de Regenboog zijn wij, na het succes in december 2019 in de Regenboog, de Kliederkerk gaan opstarten in Harderwijk. Een mooi missionair initiatief dat wordt gefinancierd door Kerk naar Buiten.
  Ook voor deze evangelisatie en zending kunt u een bedrag toezeggen. Kortom ook in 2022 staat er weer veel op stapel. Wij vertrouwen erop dat u dit als gemeenteleden mogelijk gaat maken door een royale financiële bijdrage. Wij zien uit naar uw toezegging voor Actie Kerkbalans 2022.

  Henk van Rijssen, voorzitter College van Kerkrentmeesters