Onbegrijpelijk !

Hits: 498

Op zondag 9 juli heeft de Fonteindienst het thema : Onbegrijpelijk !  Als we ons om ons heen kijken wat er in de wereld om ons heen allemaal gebeurd lijkt het leven steeds onbegrijpelijker. Toch geloven we in de Amzing Grace van onze God die in alles ons nabij is. Hoe gaan we daar mee om, hoe reageer je op de vragen die mensen je kunnen stellen. Durk Muurling is onze spreker deze ochtend en misschien helpt hij ons om het iets meer te begrijpen. De Fonteinband is er voor de muzikale begeleiding We beginnen zoals gebruikelijk om half twaalf. Voor en na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met koffie en thee. Er is oppas voor de hele kleintjes en kinderdienst voor de kinderen die in groep 1 t/m 6 zitten.