Diaconiecollectes augustus

Hits: 256

collecte zakken
27 augustus

Help onze diaconie helpen
Geregeld springt onze PGH-diaconie bij om mensen in materiële nood te helpen. Leden van onze
eigen gemeente, maar vaak ook anderen. Mensen zoals u en wij, plotseling geconfronteerd met
tegenslag. Dat lost ook de diaconie niet op. Wel verstrekken wij vaak enkele weken ‘leefgeld’.
Intussen zoeken we samen hulp voor het onderllggende probleem. Met dit alles geven wij mensen in
nood tevens een dstukje bemoediging. Mooi werk. Uw diaconiegeld wordt zorgvuldig besteed.