Protestantse Gemeente Harderwijk

De Protestantse Gemeente Harderwijk is een veelkleurige geloofsgemeenschap. Met ongeveer 4.500 leden, drie wijk-predikanten, drie kerkelijk werkers en twee kerkgebouwen: de Plantagekerk en Kerkelijk centrum De Regenboog.

Schrijfmarathon

Write for rights dinsdag 10 december 2019  Overal ter wereld worden mensen geïntimideerd, aangevallen en gediscrimineerd, alleen om wat ze vinden of wat ze zijn. Dat geldt ook voor jongeren en zelfs kinderen. Door hun jonge leeftijd zijn zij extra kwetsbaar. Ook zijn jongeren een makkelijke prooi als autoriteiten (of anderen) een ‘dader’ zoeken om een misdrijf zogenaamd op te lossen of eigen onrechtvaardig optreden te verdoezelen. Daarom staan tijdens Write for Rights 2019 de jongeren centraal.

kerstevent Harderwijk

kerstevent 2
De kaartverkoop voor de voorstellingen op 13 en 14 december in Harderwijk is begonnen! kijk op www.kerstevent.info 

Wilt u als medewerker betrokken zijn bij dit event? We zijn dringend op zoek naar mensen die mee willen spelen in een van de hoofd-scenes of als  figurant  een kleine rol willen spelen op de vele scenes langs op de route (hiervoor is een verplichte oefendag op 2 november) Ook op praktisch gebied zijn er vele taken te verdelen, we zoeken bouwers, mensen die kunnen helpen in de catering, grime, kleding, fijne afwerking en inrichting van de decors en nog vele andere praktische taken...

Engelen in de kunst

In het leerhuis ‘Engelen in de kunst’ volgen we engelen in de sleutelverhalen van de Schrift. Bij al deze verhalen kijken we naar engelen in de beeldende kunst. Bij enkele kunstwerken staan wij langer stil: wat roept de verbeelding bij jou op? Zo verdiept zich gaandeweg jouw beeld van engelen en de betekenis die zij voor jou hebben. Inleider: BenPiepers, theoloog en voormalig pastor van de St Lucasparochie en geschoold in het kijken naar kunst. Op woensdag 11 december van 20.00 tot 22.00 uur in de Catharinakerk. Contactpersoon: Annelies Middelkoop, tel. 419591.

Uw Kerstpost

De Werkgroep Dresden-Roemenië kan die voor u in Harderwijk en Hierden bezorgen tegen een vergoeding van 50 eurocent per stuk. Via de verzending van de KPN bent u 80 cent kwijt. Uw ‘porto’ kosten worden geheel in het werk in Roemenië gestoken. In de onlangs verspreide Nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat het werk daar nog altijd nodig is. U kunt de post, inclusief de porto-kosten, gepast, tot en met zaterdag 14 december inleveren op de onderstaande adressen.

Internationale Kerkdienst

IKD
Zondag 15 december is er ook weer een Internationale dienst, deze dienst is deze keer voorbereid door de werkgroep van de Plantage kerk. Om de beurt bereiden één van de dertien aangesloten kerken uit Harderwijk deze dienst voor. Dit is in het gebouw van “Sefanja”, Stationslaan 121, aanvang 14.30 uur. De voorganger is Ds. Marissa van Meijl, met medewerking van het koor L’Esprit. Deze dienst is vooral bedoeld voor de bewoners van het A.Z.C. en de Statushouders van Harderwijk. 

Samen Sparen

postzegels
Na de zomervakantie zijn we al weer zo’n kleine 3 maanden verder. Het sparen voor de “Kerk in Actie” is intussen door gegaan. De opbrengst is: 3 kg postzegels, 5,5 kg postkaarten, 78 geboortekaartjes, 4 kg cartridges en ruim 2,3 kg Nederlandse en buitenlandse munten en geldbiljetten.  Een mooie opbrengst!!  Hartelijk bedankt! Wim Willemse gaat vanwege z'n 
leeftijd en de tijd dat hij er aan gewerkt heeft er mee stoppen. MAAR het sparen gaat door in beide kerken, alleen is er een wijziging: In de Regenboog volgt Grietje Assies, Wim Willemse mij op en in de Plantagekerk blijft Ina Lobensteijn de zaken regelen. Alle spaarders hartelijk bedankt voor alle zaken die in die jaren verzameld zijn. Hopelijk gaat het gewoon zo verder.

Advents/Kerstviering senioren

Op 16 en 17 december hopen we samen met u een Advents/Kerstviering te houden in de Plantage Kerk. Aanvang is 14.30u. Na de ontvangst met koffie en thee en natuurlijk wat heerlijks erbij, is er een viering in de kerkzaal. Met een broodmaaltijd willen we de middag afsluiten. We ontmoeten u graag en zien uw aanmelding tegemoet voor 9 december; inleveren in de doos in de  hal van de   PK en de Regenboog of via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Indien vervoer voor u echt een probleem is, dan kunnen we dit voor u oplossen. Namens het PTS, Anna Marie Jansen Gertie van Dijk.

Diaconiecollectes

8 december – ‘onze’ Louise ten Wolde Ons jonge gemeentelid Louise werkt als studentbegeleider bij Youth with a Mission in Zuid Afrika. Een roeping waarover zij vertelt hoe mooi ze het vindt om God op deze manier te dienen en Hem aan het werk te zien in de levens van studenten, die op hun beurt weer de wereld in trekken om Gods liefde te delen. Voor haar levensonderhoud is Louise afhankelijk van giften. Van uw gift betaalt zij haar eten en drinken, kleding, huur en haar hoge zorgkosten vanwege haar Diabetes Type 1. Verder is haar grote wens om een autootje te kunnen kopen, want taxi’s zijn duur en het OV soms onveilig. Dank voor wat u bijdraagt, via de diaconale collecte of via NL42 RABO 0317714554 t.n.v. PGHarderwijk o.v.v. Louise ten Wolde.

Dag Aad, bedankt!

75242015 2695063080560112 614512229810700288 o
Ds. Aad Woudenberg in zijn laatste dienst voor de Protestantse Gemeente die hij 31 jaar diende. Zorgzaam werd hij genoemd, en schaap met vijf poten. Beloond met een mooi afscheid. Bedankt Aad namens duizenden gemeenteleden. Aan je opvolging wordt gewerkt.

Ouderenpastoraat

Tijdelijke waarneming ouderenpastoraat. We zijn blij dat Anna Marie Jansen bereid is gevonden om tijdelijk bij te springen in het ouderenpastoraat. Dit is nodig omdat Anne van Leeuwen door haar ziekte helaas langdurig afwezig is en de werkdruk voor Gertie en onze predikanten in deze drukke periode van het kerkelijk jaar wel erg hoog wordt. Anna Marie Jansen zal voornamelijk op de maandagen en dinsdagen beschikbaar zijn. Haar contactgegevens staan vermeld op elke zondagsbrief. Wij wensen Anna Marie Gods zegen bij haar werk in onze gemeente. De Algemene Kerkenraad

Kliederkerk

kliederkerk

Op woensdag 11 december worden er in Harderwijk opnames gemaakt voor het televisieprogramma Kerst met de Zandtovenaar. Voorafgaand aan de opnames wordt een Kliederkerk georganiseerd door JOP (landelijk kinder- en jeugdwerk PKN). In onze gemeente leeft al langer de wens om een Kliederkerk te starten in Harderwijk. De komst van het televisieprogramma met het aanbod van een Kliederkerk is een prachtige manier om onze kerk in het nieuws te brengen, vorm te geven aan onze missionaire verlangens en mensen te enthousiasmeren. Daarom is Kerkelijk Centrum De Regenboog aangeboden als locatie voor deze Kliederkerk en werkt onze gemeente van harte mee aan dit initiatief.

Leren met hoofd, hart

en handen  Micha Cursus 2020 – Leren met hoofd, hart en handen Zie jij ook dagelijks onrecht om je heen? En raakt dit je (nog)? Vraag jij je weleens af wat de productie van je smartphone mensen aan de andere kant van de wereld heeft gekost? En of dat anders zou kunnen? Of voel je je misschien schuldig om de kleding die je draagt? Dat je niet weet wie ze heeft gemaakt en onder welke omstandigheden? Wil je het anders doen maar heb je het gevoel dat elke stap die je zet, te klein is? Doe dan mee met de Micha Cursus die start in januari 2020! We weten dat we nu al met 2 groepen aan de slag gaan aangezien zich al ruim 14 mensen hebben opgegeven.
In zes avonden en een praktijkdag ga je onderzoeken wat je wil en kan betekenen voor kwetsbare mensen om je heen, en hoe je zorg kan dragen voor de schepping. Op jouw manier. Een manier die bij jou past en die haalbaar is.

Heb jij al gestemd?

banner kerk top2000

Op zondag 29 december om 19.30 uur is er weer een Top2000-kerkdienst in Harderwijk. Een kerkdienst met nummers uit de Top2000. We willen alleen graag weten welke nummers jij graag zou willen horen! Dus breng nu je stem uit op www.top2000kerkdienst.nl/harderwijk. Je mag je stem ook mailen naar harderwijk@top2000kerkdienst.nl, in dat geval horen we graag een top3 en motivatie. De dienst wordt dit jaar voorgegaan door Pieter Both en de band is NoStress. Zet jij deze datum ook vast in de agenda?

Bedankt voor je stem namens de organisatie van Top2000-kerkdienst Harderwijk

AK blog: no.17

AK blog

Blog 17 Collecte binnen het Fonteinwerk

Op een gemeenteavond werd gevraagd: waarom heeft het Fonteinwerk één collecte, en de wijken drie? Zo halen ze toch minder geld op? De vooronderstelling dat één collecte minder geld oplevert dan 3, is al dubieus. Maar die vraag brengt ons vooral bij de aard van de collecte. Het gaat bij collecte om dankbaarheid aan God. Omdat we zoveel krijgen, zijn we rijk, en geven we. Dat doen we in ons gebed, als we denken aan anderen, en in materiele ondersteuning. Het doel van de collecte is de symbolische handeling: dankbaarheid laten zien. Kerkbalans en diverse acties zijn om veel geld op te halen. Het Fonteinwerk maakt daarin een principiële keuze: als we geld inzamelen als dankbaarheid willen we het collectedoel ook zo bewust mogelijk aandacht geven. Wat werkt dan beter, één collecte of drie? En ze kiezen altijd voro een diaconaal doel. Voor de onkosten van de dienst vraagt het Fonteinwekr een bijdrage voor de ‘vrienden van het Fonteinwerk’. Dit alles is samen met College van kerkrentmeesters en Algemene kerkenraad doordacht. Zo is er één collecte die allereerst de dankbaarheid voedt. De wijken houden momenteel drie collectes – waaronder onkostencollectes- voor ál die goede doelen waar we aan willen bijdragen. De wijken laten daarmee voelen dat ze geestelijk én financieel héél rijk zijn en genoeg te delen hebben. Twee uitgangspunten, twee manieren. Eén soort dankbaarheid in één kerk. Dit was de laatste in een serie van 6 blogs over het Fonteinwerk binnen de PGH, een stukje kerkenwerk om dankbaar voor te zijn.