Protestantse Gemeente Harderwijk

De Protestantse Gemeente Harderwijk is een veelkleurige geloofsgemeenschap. Met ongeveer 4.500 leden, drie wijk-predikanten, drie kerkelijk werkers en twee kerkgebouwen: de Plantagekerk en Kerkelijk centrum De Regenboog.

Gemeenteavond 27-11

uitnodiging
De algemene kerkenraad nodigt u en jullie allemaal uit voor de bijeenkomst op 27 november 2019. We komen bij elkaar in de Regenboog en we starten om 19.30u. Vanaf 19.00u staat de koffie weer klaar. De hoofdthema’s van de avond zijn: De begroting 2020 van onze gemeente en de diaconie, De opvolging van het proces Verleden, Heden, Toekomst  De eerste resultaten van de startbijeenkomst van 11 november over gemeenteopbouw

Ouderenpastoraat

Tijdelijke waarneming ouderenpastoraat. We zijn blij dat Anna Marie Jansen bereid is gevonden om tijdelijk bij te springen in het ouderenpastoraat. Dit is nodig omdat Anne van Leeuwen door haar ziekte helaas langdurig afwezig is en de werkdruk voor Gertie en onze predikanten in deze drukke periode van het kerkelijk jaar wel erg hoog wordt. Anna Marie Jansen zal voornamelijk op de maandagen en dinsdagen beschikbaar zijn. Haar contactgegevens staan vermeld op elke zondagsbrief. Wij wensen Anna Marie Gods zegen bij haar werk in onze gemeente. De Algemene Kerkenraad

Kliederkerk

kliederkerk

11 december kerst met de Zandtovenaar,  in de Regenboog. Op woensdag 11 december worden er in Harderwijk opnames gemaakt voor het televisieprogramma Kerst met de Zandtovenaar. Voorafgaand aan de opnames wordt een Kliederkerk georganiseerd door JOP (landelijk kinder- en jeugdwerk PKN). In onze gemeente leeft al langer de wens om een Kliederkerk te starten in Harderwijk. De komst van het televisieprogramma met het aanbod van een Kliederkerk is een prachtige manier om onze kerk in het nieuws te brengen, vorm te geven aan onze missionaire verlangens en mensen te enthousiasmeren. Daarom is Kerkelijk Centrum De Regenboog aangeboden als locatie voor deze Kliederkerk en werkt onze gemeente van harte mee aan dit initiatief.

Internationale Kerkdienst 17-11

Op zondagmiddag 17 november a.s. mag wijkgemeente “PGH De Regenboog” om 14:30 uur de Internationale Kerkdienst verzorgen in gebouw Sefanja, Stationslaan 121. Als voorbereidingsgroepje hebben we weer een mooie dienst samengesteld met ds. Gerhard Heeringa uit Dronten. Het thema van deze dienst is  Je bent een engel ! en we lezen Lucas 20: 27-40. De muzikale ondersteuning wordt verzorgd door Ali Maris en Colorful.

Ook U bent als gast van harte welkom om samen met de bewoners van het AZC, statushouders en andere belangstellenden deze dienst te vieren. Na de dienst staat de koffie en thee klaar met iets lekkers erbij en is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Namens de voorbereidingsgroep, Hans Kalfsbeek.

Bach-cantate 27-11

Bach

Bijzondere Bach-cantate in de Plantagekerk. In de Plantagekerk wordt zondagavond 24 november het motet BWV 668 ‘Vor deinen Thron tret ich hiermit’ uitgevoerd. Johan Sebastian Bach dicteerde de muziek op zijn sterfbed. Het past ook daarom goed bij deze laatste zondag van het kerkelijk jaar, wanneer de protestanten jaarlijks hun overledenen herdenken. Cantatekoor en orkest Ad Hocus o.l.v Bram Stellingwerf brengen nog meer passende muziek van Bach ten gehore. De cantatedienst begint om19.00 uur en is vrij toegankelijk. Het (koor)orgel wordt bespeeld door Ad Verhage. Voorganger is ds. Henk Jansen

Leren met hoofd, hart

en handen  Micha Cursus 2020 – Leren met hoofd, hart en handen Zie jij ook dagelijks onrecht om je heen? En raakt dit je (nog)? Vraag jij je weleens af wat de productie van je smartphone mensen aan de andere kant van de wereld heeft gekost? En of dat anders zou kunnen? Of voel je je misschien schuldig om de kleding die je draagt? Dat je niet weet wie ze heeft gemaakt en onder welke omstandigheden? Wil je het anders doen maar heb je het gevoel dat elke stap die je zet, te klein is? Doe dan mee met de Micha Cursus die start in januari 2020! We weten dat we nu al met 2 groepen aan de slag gaan aangezien zich al ruim 14 mensen hebben opgegeven.
In zes avonden en een praktijkdag ga je onderzoeken wat je wil en kan betekenen voor kwetsbare mensen om je heen, en hoe je zorg kan dragen voor de schepping. Op jouw manier. Een manier die bij jou past en die haalbaar is.

Diaconiecollectes november

17 november – Voedselbank Harderwijk De Voedselbank Harderwijk e.o. ‘voedt’ via per week zo’n 200 voedselpakketten ruim 500 volwassenen en kinderen in Harderwijk, Ermelo en Putten. Met 30 producten per doos zijn wekelijks een kleine 6000 artikelen nodig. (U bracht toch ook vanmorgen weer iets mee ?). Al het werk gebeurt onbetaald door vrijwilligers. Maar de Voedselbank kan niet zonder geld: voor opslag, transport, energie, werving, administratiekosten, enz. De diaconie schenkt de collecte vandaag graag aan onze onvolprezen plaatselijke Voedselbank.

Heb jij al gestemd?

banner kerk top2000

Op zondag 29 december om 19.30 uur is er weer een Top2000-kerkdienst in Harderwijk. Een kerkdienst met nummers uit de Top2000. We willen alleen graag weten welke nummers jij graag zou willen horen! Dus breng nu je stem uit op www.top2000kerkdienst.nl/harderwijk. Je mag je stem ook mailen naar harderwijk@top2000kerkdienst.nl, in dat geval horen we graag een top3 en motivatie. De dienst wordt dit jaar voorgegaan door Pieter Both en de band is NoStress. Zet jij deze datum ook vast in de agenda?

Bedankt voor je stem namens de organisatie van Top2000-kerkdienst Harderwijk

AK blog: no.14

AK blog

 

11 november: Laat de gelden gelden voor onze toekomst

Op diverse manieren is de gemeente geïnformeerd over de deze ‘Kick-off’ gemeenteavond. De PGH heeft uit de verkoop van de kerkgebouwen 6 ton gereserveerd in een speciaal fonds. We willen het zinvol besteden en niet bijvoorbeeld uitgeven aan voorzieningen zoals gebouwen. Morgen is de Kick-off: we beginnen te bedenken waar het geld naar toe kan gaan. We gaan dus samen op zoek naar bestemmingen, om constructief te gaan werken aan de toekomst onze gemeente. De reservering mag ons dus warm maken voor de toekomst van de Regenboog en de Plantagekerk. Wij vinden het daarom nogmaals belangrijk te zeggen: laat de gelden gelden en welkom morgen 19.30 uur in de Plantagekerk. 

Nieuws van Jeugd

jeugd rock
Hallo allemaal, Gisteren (zondagavond) hebben we weer een gezellige avond gehad op Rock Solid.  Het thema was armoede, we hebben daar spelletjes over gedaan en natuurlijk over gesproken. We hebben ontdekt dat het belangrijk is om naar je familie en vrienden om te zien. Dat de liefde voor elkaar

Zending in Zambia

collecte Zambia

De laatste jaren groeien de kerken hard in Zambia, ruim tachtig procent van de bevolking is christen. Met de groei van de kerken neemt de vraag naar goede predikanten toe. In Zambia zijn predikanten nog meer dan in Nederland duizendpoten, vooral op het platteland, waar veel mensen laaggeschoold zijn. Gemeenteleden stellen hen vragen over landbouw, gezondheidszorg, werkloosheid en de ontwikkeling van hun dorp.  De theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs.

Collegiaal beraad

Aantal voorgangers

Op 28 oktober namen we in het collegiaal beraad afscheid van Aad. We deden dat onder andere met dit gedicht, en met lekker eten. En zoals de foto laat zien: het was Heerlijk.
Aad, fijne collega:
Nederig, ootmoedig, dienstbaar heer
Dienen, geven, immer meer
Bouwen, gedreven, in leven en leer

Taizéviering 17-11

Taizéviering met als thema: Heb het leven lief! Nog niet zo lang geleden zijn een aantal gemeenteleden een weekend in Taizé geweest en geïnspireerd zijn we terug gekomen. Iets hiervan hopen we door te geven en  samen te beleven  deze zondagavond.  Het zingen, de gebeden , de woorden van Prediker: “Voor alles is een tijd” willen bijdragen aan een verstilde viering. Wetend dat alle dingen  tijd hebben, maar Gods liefde eeuwigheid.  Weet je welkom! Gertie van Dijk-Vermeulen Zondag 17 november ( 19.00u) Plantagekerk

Leerhuis Titus

De Brief aan Titus is voluit pastoraal van toon. Paulus geeft adviezen aan Titus die op het eiland Kreta bezig is met wat we tegenwoordig gemeenteopbouw noemen. Hij moet leiders aanstellen en de kernpunten van het geloof doorgeven. Maar Paulus spreekt ook over persoonlijke problemen waar een dienaar van het evangelie tegenaan kan lopen. In de vierde bijeenkomst kijken we terug op de bespreking van de pastorale brieven en komen we terug op de beginvraag t.a.v. het auteurschap van deze brieven en de kwestie van de z.g. pseudografie. Volgens traditie volgt een vijfde sessie met muziek. 

Leerhuis najaar 2019

Leren en Ervaren in Dialoog. Drie letters vormen het woord LED. Wij bieden een programma die net als LEDlampjes weinig stroom vragen en veel licht bieden. Het nieuwe LEERHUIS programma is verschenen. Wilt u een boekje ontvangen? Vraag het aan per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . U kunt zich daar ook opgeven om op de hoogte te worden gehouden via de nieuwsbrief. Wil je meer weten: kijk op de site: www.leerhuisharderwijk.nl . Daar vindt u ook de contactpersonen. 

Hieronder staat in het kort het programma tot de jaarwisseling.

Bijbelstudie Pastorale brieven. We gaan verder met Titus, vriend en medewerker van Paulus. Volgens de beproefde methode van Hans Mak. Met op de vierde bijeenkomst een terugblik en op de vijfde een muzikale sessie.  Op woensdagochtend 6, 13, 20 en 27 november en 4 december in de Plantagekerk, om 9.30 uur.