Protestantse Gemeente Harderwijk

De Protestantse Gemeente Harderwijk is een veelkleurige geloofsgemeenschap. Met ongeveer 4.500 leden, drie wijk-predikanten, drie kerkelijk werkers en twee kerkgebouwen: de Plantagekerk en Kerkelijk centrum De Regenboog.

Amnesty schrijfactie

zondag 3 februari 2019 Zondag 3 februari kunnen wij na of tussen de kerkdiensten weer Amnesty brieven versturen of handtekeningen zetten. Deze keer zetten wij ons in voor Geraldine Chacon uit Venezuela.
Geraldine Chacon werd in februari 2018 opgepakt omdat ze jongeren uit arme delen van Venezuela wees op hun rechten. Ze is nu voorwaardelijk vrij, maar kan elk moment weer worden opgepakt. Ze is gestopt met haar activiteiten. Geraldine is nog maar 24, maar al 10 jaar activist,

Rookworstenverkoop

voor Roemenië. Het is volgens de kalender winter en daarom houdt de Werkgroep Dresden-Roemenië ook nu in januari weer de actie van de verkoop van rookworsten. Zoals u gewend bent is het ook nu weer een
kwalitatieve rookworst van Slagerij van der Beek. We bieden deze nu ook weer aan van 3 stuks in een zakje voor € 6,00. Op de zondagen van 20 en 27 januari kunt u de bestelling in één van de kerken doen. De
opgave/koop is dus per zakje van 3 stuks.

Doorstart voor de Snuffelmarkt

image001
De Snuffelmarkt, kan toch blijven bestaan. Dankzij de hulp van wethouder Jeroen de Jong verhuist de kringloopwinkel van de PGH naar schoolgebouw De Wijde Blik aan de Fokko Kortlanglaan 181, het gedeelte tussen het Meeboererf en de spoorlijn. Daar zijn we heel blij mee. Over de openingstijden leest u meer op pgharderwijk.nl en in de zondagsbrieven. We zoeken nog mensen die doordeweeks willen helpen verhuizen en herinrichten. Bel Hans de Fluiter Sr, tel 06 53442209.

De PGH-Plusklusgroep

De Nashville verklaring

In de afgelopen week is veel commotie ontstaan over de zogenaamde Nashville-verklaring die in augustus 2017 uitging van de Southern Baptist Convention te Nashville, Tennessee (USA). Deze verklaring werd onlangs in het Nederlands vertaald en wordt ter ondertekening aangeboden aan o.a. predikanten en politici. De Protestantse Gemeente van Harderwijk neemt afstand van deze verklaring omdat een  levensverbintenis tussen mensen van gelijk geslacht daarin niet gezien wordt als een mogelijkheid waarop Gods zegen rust. Wij stemmen in met de boodschap die René de Reuver als scriba van de PKN in de afgelopen week liet uitgaan. Deze luidt als volgt: “De Nashville-verklaring is theologisch eenzijdig en gesloten en pastoraal onverantwoord.

Expositie Plantagekerk

In de Plantagekerk hangt sinds 6 januari, Driekoningen, een expositie van iconen. Exposities in de Plantagekerk zijn een initiatief van de nieuwe kunstcommissie, die hiermee een mooie traditie van de vroegere werkgroep Open Plantagekerk nieuw leven inblaast. De wijkkerkenraden hebben met de nieuwe activiteit ingestemd. In de commissie zitten Annelies Middelkoop, Peter Kamphuis, Betsie Duenk en Ans van der Boom.
De iconen zijn gemaakt door Harry Smith uit Amersfoort, een leerling

Kerkbalans 2019

Geef voor je kerk Voor iedereen is de kerk op een andere manier van andere waarde.  Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een
financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. Het thema voor Actie Kerkbalans 2019 is ‘Geef voor je kerk’. De actieperiode loopt van 19 januari tot en met 2 februari 2019.

Vanaf maandag 21 januari zullen vrijwilligers de enveloppen gaan
bezorgen en een week later weer komen ophalen. U doet toch zeker ook
weer mee dit jaar?

Interkerkelijk Koor Harderwijk

zingt Oratorium Van Liefde Ongekend. Op dinsdag 15 januari worden de repetities hervat voor Oratorium Van Liefde Ongekend. Dit Oratorium over Passie en Pasen wordt uitgevoerd op 13 april in de Plantagekerk. Naast de koorleden is er al een groepje projectleden en daar kunnen nog meer bij. Kom vanaf dinsdag meedoen aan dit indrukwekkende muziekstuk van Johan Bredewout. Meld je voor informatie of meedoen bij Betsie Duenk, tel. 06.22081518. De repetities zijn iedere dinsdag van 19.45 tot 21.45 uur in de Plantagekerk, Stationslaan 136.

Week van Gebed

recht voor ogen
Aankondiging van de internationale Week van Gebed 2019 van 20-27 januari voorafgegaan door de Prayer Night. Thema: Recht voor ogen. In Harderwijk georganiseerd door stichting Echo. Echo wil de onderlinge verbondenheid onder christenen graag bevorderen. De Week van Gebed is daarvoor een prachtig middel. We kennen het maandelijkse: Stadsgebed. Daar is veel draagkracht ontstaan om mee te doen aan de jaarlijkse Week van Gebed. Het is een feest van herkenning en verbondenheid. De Week van Gebed in Harderwijk en Hierden heeft 3 pijlers: 

Elke stoel is bezet

DCG 4567 

bij Top 2000-kerkdienst. Harderwijk: ‘Popmuziek raakt aan emotie’ Afgelopen zondag (30 december 2018) is voor de 5e keer een Top2000-kerkdienst in Harderwijk gehouden. Deze dienst haakt aan bij de traditionele Top2000 van NPO radio 2 en is ieder jaar een succes. Dit jaar was er een nieuwe band 'No Stress' die de nummers ten gehore bracht. Uit het niets verscheen ook het Pop&Rock koor Harderwijk wat veel verbaasde blikken opleverde.

Werkgroep Dresden-Roemenië

kerstpost

De kans is groot dat U in de maand december een kerstkaart in de bus heeft gekregen, waarop een stempel stond: “Actie Roemenië van de Protestantse Gemeente Harderwijk”.  Dan heeft één van onze vele medewerkers die bij U in de bus gedaan en wij hebben met die kaart 40 eurocent verdiend voor onze hulpactie in de dorpen van onze partnergemeente in Roemenië. Al met al hebben wij met deze actie bijna 2000 poststukken bezorgd en daarmee een bedrag binnen gekregen van 770 euro! Alle sorteerders en bezorgers, hartelijk dank. 

Leerhuis 2019

LEERHUIS 300

De inspiratie van Marc Chagall Marc Chagall (1887) was het oudste kind uit een Russisch joods gezin. Hij groeide op met de chassidische vroomheid. Die spiritualiteit zegt, dat in elk wezen een vonk aanwezig is van God. Wij kijken deze avond naar een aantal doeken die Marc Chagall geschilderd heeft. Met Ben Piepers, in de Catharinakerk, op maandag 21 januari van 20.00 -22.00 uur.

EXTRA
De Gelderse Academie organiseert dit seizoen vier lezingen over "Religie op de Veluwe." Wij helpen graag mee daaraan bekendheid te geven. Deze maand aflevering 2. Dinsdag 15 januari 2019, 20.00 uur
"Religieuze Gezelschappen op de Veluwe
  
Lezing Gelderse Academie “Religieuze gezelschappen op de Veluwe” Plaats: Catharinakapel, Kooster 1 Harderwijk  Zeer aanbevolen!

Het stiltecentrum

Vernieuwde stiltecentrum Plantagekerk

in de Plantagekerk is opgeknapt. Nieuwe kleuren, strakke vormgeving, stoffering op de kerkbank, twee mooie iconen aan de wand. Het gedachtenisboek is bijgewerkt. En er is een rand waar de witte gedachtenisstenen een mooi plekje krijgen. Dank aan Joke van Boven en Laura Stade.

Algemene kerkenraad

Dat we binnen de PGH langzamerhand het verleden een plek geven en achter ons laten en ons nu vooral concentreren op het heden en onze toekomst was ook merkbaar in de Algemene Kerkenraad van 27 november. De vergaderagenda bevat meer hoofdlijnen van beleid. Dat is ook de hoofdtaak van de AK: besturen, zorgen voor heldere kaders op het gebied van visie, personeel, financiën en gebouwen. De meer gevoelige zaken zijn onder de hoede van de werkgroep Verleden Heden Toekomst en Gemeentebegeleider Robert Mazier. Zelf heeft de AK zijn wijze van vergaderen gestroomlijnd en effectiever gemaakt. Agendapunten worden uitvoeriger voorbereid en onderbouwd binnen het AK-moderamen (vz Peter Scherpenisse, scriba Coen van Woerkom en predikant David Kroeze) waardoor de behandeling in de voltallige AK gerichter en vlotter kan verlopen.

Vacature Seniorenpastoraat

Vacature kerkelijk werker Seniorenpastoraat v/m Protestantse gemeente Harderwijk (max. 0,75 FTE / 27 uur)
De Protestantse Gemeente Harderwijk (PGH) is een veelkleurige Protestantse Gemeente. De PGH heeft een grote verscheidenheid aan diensten te bieden: van vertrouwde Erediensten tot
vernieuwende Fonteindiensten, van verstilde Taizéviering tot Cantatedienst en zelfs een inspirerende Top2000-dienst. Er is ruimte voor gebed, meditatie, creativiteit en muziek. Met elkaar
willen we onze Protestantse Gemeente verder uitbouwen tot een levendige, gastvrije en inspirerende geloofsgemeenschap midden in onze mooie stad.
Al deze activiteiten, worden verricht vanuit twee kerken: De Plantagekerk en Kerkelijk Centrum De Regenboog. In beide kerkgebouwen heerst ook doordeweeks een grote bedrijvigheid van
vergaderingen, praatgroepen, oefengroepen en ook zijn er eigen plekjes voor de jeugd.

Meer artikelen...