Protestantse Gemeente Harderwijk

De Protestantse Gemeente Harderwijk is een veelkleurige geloofsgemeenschap. Met ongeveer 4.500 leden, drie wijk-predikanten, drie kerkelijk werkers en twee kerkgebouwen: de Plantagekerk en Kerkelijk centrum De Regenboog.

Pensioen

Na jarenlange trouwe dienst heeft Corry Pul per 1 juli j.l. vanwege het behalen van de pensioengerechtigde leeftijd, afscheid genomen van het Kerkelijk Bureau. Zij is hier werkzaam geweest van 2003 tot heden en heeft zich met name ingezet voor de ledenadministratie, waarvoor het CvK haar zeer erkentelijk is en hartelijk bedankt. Haar werk wordt overgenomen door Joke Sels, die nu samen met Rita Balsma, verantwoordelijk voor de algemene administratie, het Kerkelijk Bureau vormt. Corry blijft op vrijwillige basis nog enkele werkzaamheden voor het Kerkelijk Bureau doen, van die werkzaamheden waar niemand aan toe kwam en waarvoor het CvK haar ook dankbaar is.

Wij wensen haar alle goeds toe.
Na de zomervakantie, in september, krijgt ze een welverdiend afscheid.

Het College van Kerkrentmeesters.

Nieuws van Wilma en

DiscourseWS2
Ruth Wolthuis Er is veel gebeurd de afgelopen maand, niet alleen hier in Bobo maar ook in Harderwijk. Op Hemelvaartsdag is er een grote brand geweest in het huis van de familie Stuiver, waarbij de gehele benedenetage is uitgebrand. Gelukkig zijn Martijn, Annemarie en de kinderen zelf ongedeerd gebleven, maar de schade is groot en zij kunnen de komende maanden niet in hun huis wonen. Ondertussen zijn daar

de schoonmaakwerkzaamheden in volle gang en gaat het met hen zelf naar omstandigheden goed. Graag gebed voor hen in de komende periode. Het was gepland dat Wilma en Ruth tijdens hun verlof vanaf 23 juli
t/m dec weer bij Martijn en Annemarie in het huisje zouden verblijven, maar dit kan nu natuurlijk niet doorgaan.

ZWO 57.000

Wij willen u hartelijk bedanken voor uw toegezegde bijdrage van ruim € 57.000,00 bestemd voor het werk van ZWO in 2018 . Hiermee kunnen we weer een aantal projecten ondersteunen via Kerk in Actie en giften geven aan organisaties/ incidentele projecten. Project Syrische kerken - Bakens van Hoop: De situatie in Syrië is nog steeds uitzichtloos en we blijven evenals in 2017 ook dit jaar via Kerk in Actie het diaconale werk van de Syrisch Orthodoxe Kerk ondersteunen met € 15.000,00 Vanaf dit jaar ondersteunen we een nieuw project van Kerk in Actie: Kinderarbeidvrijezones in West Kenia: Kinderarbeid komt veel voor in Kenia en is volgens de wet verboden.

Verslag kamp 2018

compilatie 400Basis Onderwijs Vrijdag 25 mei was het dan eindelijk weer zover. Het kamp voor het basis onderwijs kon van start gaan. De kinderen vertrokken in een stevige regenbui (gelukkig met de auto) naar
Doornspijk. Een prachtige locatie midden in het bos aan de rand van de zandverstuiving. Dit jaar hadden we als thema ‘jaargetijden’. En zo kwam het dat we op vrijdagavond begonnen in de winter en wel met Sinterklaas. De pepernoten lagen al te wachten toen de eerste kinderen aankwamen. Dat was smullen. Gesponsord door van Delft hadden we diverse pepernoten in ons assortiment. Bedankt daarvoor. Na de kampregels en een warm welkom hebben we de pepernoten opzij gezet om plaats te maken voor het kennismakingsspel.

Voorjaarsreis naar Roemenië

speeltuin roemenie
Voorjaarsreis naar Roemenië. Sinds jaren is het een gewoonte van de werkgroep Dresden-Roemenië om een reis te organiseren in het voorjaar en in het najaar. Het verschil is dat er in hetvoorjaar wordt geklust en gebouwd en in het najaar bezorgen wij de jaarlijkse levensmiddelenpakketten. Dit jaar stond op het programma: het bouwen van een speeltuin in ons derde dorp, Gabud. In tegenstelling tot de twee andere dorpen, Stina de Mures en Kopand, zijn daar nog veel kinderen. In Gabud wonen veel zigeuners met veel nakroost. Van de twee andere dorpen zijn veel jonge gezinnen naar het buitenland vertrokken, om daar de kost te verdienen. 

Startzondag datum bekend

startzondag banner

Zondag 9 september zal op het Athlosterrein weer de Startzondag plaats gaan vinden. Een 11 koppige commissie is al sinds begin april bezig er ook dit jaar weer een spetterende zondag van te
maken. Thema is dit jaar ‘Een goed gesprek’ en na de dienst zijn er, onder het genot van heerlijk eten en drinken, weer activiteiten voor jong, oud en iedereen er tussenin. Ben je een trouwe bezoeker van de startzondag? Ook dit jaar weer van harte welkom! Nog nooit op een startzondag geweest?