Protestantse Gemeente Harderwijk

De Protestantse Gemeente Harderwijk is een veelkleurige geloofsgemeenschap. Met ongeveer 4.500 leden, drie wijk-predikanten, drie kerkelijk werkers en twee kerkgebouwen: de Plantagekerk en Kerkelijk centrum De Regenboog.

Gemeentebijeenkomst

Verleden Toekomst
Wat bindt ons in onze Protestantse Gemeente Harderwijk? Wat is de essentie van onze (geloofs)gemeenschap? Wat is de essentie van ons geloven? Hoe geven we vorm aan onze “eenheid in verscheidenheid”. Alle gemeenteleden zijn van harte uitgenodigd om mee te praten over de visie van de Protestantse Gemeente Harderwijk op onze volgende gemeentebijeenkomst.

Met U2 op weg

Met U2 op weg naar Pase

In deze 40 dagen tijd is het bemoedigend om te zien hoeveel initiatieven er zijn om zich voor te bereiden op Pasen. Naast de vele concerten en uitvoeringen, veelal
klassiek, is er nu ook de ruimte om de muziek van U2 te gebruiken als voorbereiding op Pasen. Het is opvallend hoeveel verwijzingen er naar Pasen zijn
te vinden in de songteksten van U2. Tijdens de jaarlijkse U2 retraite in retraitecentrum de Spil in Maarssen wordt dit jaar een speciale Paas retraite aan dit onderwerp besteed. De U2 retraite wordt nu voor het zesde jaar gehouden en daarin worden de geestelijke roots van U2 gedeeld.

Collectes 24 en 31 maart

Zondag 24 maart – STOP KINDERARBEID IN INDIA
In de Indiase stad Nasapur is door armoede veel kinderarbeid. Kerk in Actie steunt de organisatie Sadhana bij de voorlichting aan ouders en kinderen hoe belangrijk het is om naar school te gaan. Ook krijgen scholen onderwijsadvies voor scholen helpen! Dankzij deze partner gaan jaarlijks meer dan 700 werkende kinderen (terug) naar school. Helpt u ook mee?

Paasgroetenactie 2019

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International. De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagentijdthema: Een nieuw begin. Ds. Anne van Voorst ging hierover in gesprek met vrouwelijke gedetineerden en er ontstond een beeld naar aanleiding van de tekst: ´"Een nieuw begin ontstaat waar de Ene de ander bij de hand neemt. Waar de weg van het kruis ophoudt en jij bij de hand wordt genomen!" Ook wij doen als gemeente mee aan de Paasgroetenactie. Op zondag 31 maart kunt u na de dienst deze kaarten mee nemen om thuis te onderteken, te frankeren en te posten. 

Interkerkelijk Koor

IMG 8496

Harderwijk zingt ‘Van Liefde Ongekend’ Zaterdag 13 april, 19.30 uur, Plantagekerk, Stationslaan 136, Harderwijk. Interkerkelijk Koor Harderwijk zingt, o.l.v. dirigent Arjaan van Eck, het Passie- en Pasen Oratorium “Van Liefde Ongekend” van Johan Bredewout, muziek, en Hans de Ruiter, teksten. Met deze prachtige muziek en indringende teksten wordt het lijden van Jezus gevolgd tot zijn sterven.

Paasbroden voor Roemenië

Pasen is weer inzicht en daarom HOUDT DE WERKGROEP Dresden-Roemenië ook dit jaar weer de verkoop actie van Paasbroden waarvan de opbrengst ten goede komt aan de inwoners van de drie dorpen in Roemenië. We werken dit jaar ook weer voor medische hulpmiddelen en ondersteuningsgeld, vooral voor ziekenhuis behandelingen. De paasbroden worden door een bekende bakker uit de stad geleverd. Ze worden u aangeboden in 2 soorten: zonder spijs € 10,00 en met spijs voor € 12,00.

Evensong PodiumPlantage

Traditioneel Anglicaanse ‘Evensong’ op Podium Plantagekerk, Podium Plantagekerk presenteert zaterdagmiddag 23 maart om 17.00(!) uur een complete Anglicaanse ‘Evensong’. Dirigent Wouter Verhage leidt het Plantatation Choir,  samengesteld uit ervaren koorzangers uit Harderwijk en omstreken. Het orgel wordt bespeeld door Evert-Jan van der Hel. Lector is ds. Marissa van Meijl.

Kerken helpen wereldwijd

kerk cuba

De veertigdagentijd is begonnen en graag herinneren we u aan de 40dagenkalender van Kerk in Actie (KiA). Misschien liggen er nog enkelen in de kerk of ligt er het bestelformulier of u kunt hem gratis bestellen via www.kerkinactie.nl/40dagentijd. De spaardoosjes voor wat u spaart met vasten in deze weken liggen ook in de kerken om mee te nemen. De opbrengst is dit jaar bestemd voor Mwana Ukundwa (geliefd kind) in Rwanda, een project van KiA. Deze organisatie heeft 1500 kinderen die hun ouders aan hiv/aids hebben verloren ondergebracht in pleeggezinnen. 

Expositie over 40-Dagentijd

kruiswegstatie 400
in de Plantagekerk Tot en met Goede Vrijdag hangt in de Plantagekerk een expositie van schilderijen rond het thema 40-Dagentijd. De kunstwerken hebben in het verleden gehangen in de toenmalige Stadsdennenkerk. Ze drukken de volgende bijbelse taferelen uit: Jezus moet sterven in Jeruzalem (Lucas 13 : 1 - 35), Jezus voor Herodes (Lucas 23: 8 - 12), Jezus naar het kruis geleid (Lucas 23: 26 - 32),

PGH Doe-Dagen

Werk weer mee tijdens de PGH Doe-Dagen! Noteer in de: de Doe-Dagen van onze Protestantse Gemeente op de zaterdagen 6 en 13 april. Samen met u/jou en Stichting Present Harderwijk willen we ook dit keer veel kwetsbare Harderwijkers een positieve ervaring bezorgen. Door een sociale activiteit, zoals samen wandelen of een spelletje. Of heel praktisch door een verf-, reparatie-, opruim-, verhuis- of tuinklusje. Wij vragen hiervoor een HALVE DAG van uw/jouw tijd. Wie zegt daar nu nee tegen?! Die drie, vier uurtjes kunnen voor die ander heel veel betekenen.

Nieuwe Snuffelmarkt

Snuffelmarkt1

opent 2 maart. De Snuffelmarkt is verhuisd. Zaterdag 2 maart opent de kringloopwinkel van de Protestantse Gemeente zijn deuren in voormalig schoolgebouw De Wijde Blik aan de Fokko Kortlanglaan 181 (het deel tussen de rotonde Tonsel/autoboulevard en de spoorlijn. ‘Goed voor iedereen’: o.a. meubels, huisraad, speelgoed, cd’s, dvd’s, lp’s, lampen, witgoed en kleding. De Snuffelmarkt is open op de 1 e en 3 e zaterdag 9 - 12 uur en nu ook op de 2 e en 4 e woensdagmiddag 2 - 5 uur. Hartelijk welkom en zegt het voort!

Nieuwe PGH app

De Protestantse Gemeente Harderwijk heeft een nieuwe app. Blijf gemakkelijk op de hoogte met deze nieuwe PGH-app op uw smartphone en tablet. De bestaande app komt te vervallen, omdat deze niet langer door de ontwikkelaar wordt ondersteund.

Via de nieuwe PGH-app leest u o.a. wie er zondag voorgaat en wat u kunt meenemen voor de voedselbank, over Jeugd, Fonteinwerk, Leerhuis. u vindt er nieuwsberichten, contactadressen en een overzichtelijke activiteitenagenda. En bovendien leest u er dus snel en eenvoudig onze eigen PGH-Facebook- en Twitterberichten. Ook als u niet zelf op Twitter of Facebook zit !

Hoe installeert u de nieuwe PGH-app op uw telefoon of tablet:

Bouwen aan de Plantagekerk

Het is alweer enige tijd geleden dat u bent geïnformeerd over de bouwplannen rondom de Plantagekerk. Eén van de redenen dat we nu niet zoveel haast hebben, is dat het nu heel duur is om te gaan bouwen. Het is dan niet zo erg om langer voor te bereiden.  Een andere reden is dat het niet zo makkelijk is om een goed en betaalbaar plan te maken. We weten nu heel veel en moeten nu gaan kiezen hoeveel geld we willen uitgeven en wat we daarvoor doen.

Nieuwe paaskaars voor thuis

Een Paaskaars brandt niet met Pasen alleen. Het hele jaar rond symboliseert het kaarslicht Gods aanwezigheid in ons midden. Het Licht dat alles in een ander licht zet. Ook bij u en jou thuis mag hij dagelijks branden, bijvoorbeeld bij de avondmaaltijd. Een Paaskaars kunt u tot eind februari bestellen, o.a. via de lijst in de hal van de Plantagekerk. Er zijn diverse motieven, formaten (20 - 60cm) en prijzen.