Uit De Poorten

Hits: 124

Op donderdag 9 november is de kerkenraad begonnen met een maaltijd om daarna eerst de agenda van de kerkenraadsvergadering af te werken, om vervolgens aan de slag te gaan met de profielschets voor de nieuwe predikant. Eerst hebben we met elkaar omschreven wat
voor wijk “wij” zijn. Daarin komen woorden voor als liturgisch, open, vreugdevol en actief maar ook kritisch, veelkleurig en enthousiast.

Hierna zijn we in groepjes uit elkaar gegaan en hebben we aan de hand van vragen diepgaand met elkaar gesproken over de profielschets.
Het is diepgaand als je met elkaar over de mensvisie en maatschappijvisie van de nieuwe predikant spreekt of hoe de kerkenraad ziet dat de eredienst geleid wordt. De uitkomsten van deze discussie hebben we op woensdagavond 15 november met de gemeenteleden besproken tijdens een wijkavond. Op deze avond is ook de uitkomst van de enquete gepresenteerd en is verteld welke groeperingen in de beroepingscommissie plaatsnemen.
De beroepingscommissie gaat bestaan uit de volgende groeperingen: voorzitter, 1 lid van AK, 2 leden van kerkenraad De Poorten, 1 waarnemer van de Morgenwijk, 1 waarnemer van de Regenboog, 1 lid van de jeugd van de Poorten, 1 lid van de senioren van de Poorten, 2 gemeenteleden tussen de 25 en 70 –jaar van De Poorten, liturgiecommissie en leerhuis. Het kan ook in combinatie, twee groeperingen verenigt in een persoon. Gemeenteleden mogen zichzelf of andere voordragen bij Ada Brouwer of Olga Maarleveld uiterlijk voor 29 november. Op een extra kerkenraad van 30 november bepalen we de definitieve profielschets en wie in de beroepingscommissie zal plaatsnemen. De volgende stap van de kerkenraad is de beroepingscommissie opdracht geven tot het vinden van een nieuwe predikant voor wijkgemeente De Poorten en aangeven wat de kaders zijn waarbinnen de beroepingscommissie kan handelen. Begin december hoop ik jullie te
kunnen laten weten wie in de beroepingscommissie zitten.
Karel Bosselaar, voorzitter De Poorten