Diaconie-collectes

Hits: 108

10 december - Pastoraat onder schippers  De binnenvaartpredikanten Dirk Meijvogel (de oud-predikant van Het Visnet) en Louis Krüger vormen samen met veel vrijwilligers het pastoraal team voor 450 schippersfamilies die varen op de waterwegen van West-Europa. Voor deze varende gezinnen zijn er havenkerken en
binnenvaartpredikanten. Binnenvaartpredikanten willen daar zijn waar de schipper is: in crisissituaties, bij ziekte,

financiële zorgen, maar ook bij vragen over geloofsopvoeding en relatieproblematiek. Waar nodig bezoeken zij hen op hun schepen. De eerste collecte vandaag wordt via de PKN bestemd voor bijzondere vormen van pastoraat aan mensen buiten het bereik van de plaatselijke gemeente, zoals pastoraat aan schippers maar ook bijvoorbeeld het luchthavenpastoraat.

17 december – Diaconale taken in onze gemeente
Uw bijdrage in de eerste collecte stelt onze diaconie in staat goed werk te doen onder
gemeenteleden en andere stadgenoten. Dank voor uw bijdrage.
DIACONIE