Diaconie-collectes 22 oktober

Hits: 160

22 oktober -  Ondersteuning voor Wilma Wolthuis
Gedragen en financieel ondersteund door onze PGH legt Wilma Wolthuis in Mali de laatste hand aan de vertaling van het Nieuwe Testament in de lokale taal Konabere. Het verschijnt in gedrukte vorm en wordt ook ingesproken. Goed nieuws.

Het Thuisfrontcomité maakt zich echter zorgen over het teruglopend aantal giften. De diaconie ondersteunt haar werk met de collecte van vandaag. Lees ook het artikel in het vorige kerkblad of kijk op pgharderwijk.nl. Collecte en een extra gift*) van harte aanbevolen!

*) rek. NL79 RABO 0378 3074 60 t.n.v. Wycliffe Comité Wolthuis.

  

De Diaconie