Vanuit De Poorten

Hits: 186

Het beroepingswerk is nu echt begonnen. Met een redelijke goede opkomst heeft de wijkgemeente kennis gemaakt met Ds. Jan Visser uit Ermelo. Hij zal ons de komende maanden begeleiden in het beroepingswerk. We zijn blij dat hij moderamen vergaderingen en kerkenraad wil bijwonen. De enquete is goed ingevuld en een commissie van 2 kerkraadsleden en 2 gemeenteleden gaan de enquete nu in details uitwerken zodat deze gebruikt kan worden voor de profielschets voor de nieuwe predikant. Tegelijkertijd gaat de kerkenraad een complete informatiemap samenstellen voor belangstellenden die willen reageren op de vacature.

Op het moment dat de profielschets is gemaakt door de kerkenraad, wordt er weer een wijkavond belegd zodat we met alle gemeenteleden kunnen kijken of deze beschrijft wat voor predikant wijkgemeente de Poorten graag zou willen hebben. Ook gaan wij bepalen hoe de beroepingscommissie er uit gaat zien en wie we gaan vragen om in de commissie plaats te nemen. Een drukke, spannende tijd wacht ons! Ik wil u vragen of u in gebed de kerkenraad en later de beroepingscommissie mee wil nemen en om een Zegen over het beroepingswerk wil bidden. 

Ds. Schuurman
Afgelopen week is het moderamen en Fred Stoffer bij Ds. Henk Schuurman geweest om de laatste cadeaus te overhandigen. Fred heeft een mooi fotoalbum als
herinnering van het afscheidsweekend gemaakt en aan hem overhandigd. Toen alle cadeaus, aardewerken potten voor de tuin, GPS voor op de fiets en het beeldje van de fluiter + fotoboek betaald waren, was er nog een bedrag over. Hiervan hebben wij een dinerbon, een boekenbon en een VVV-bon gekocht en aan Marry en Henk overhandigd. Het was goed elkaar weer te zien, al was het vreemd om elkaar op een boerderij in Heerde tegen te komen. Op 21 september hebben we een nieuwe-gemeenteleden- avond georganiseerd. Het was n iet druk maar wel heel plezierig om met nieuwe mensen uit onze gemeente het wennen in een andere kerk. Het is dan ook heel fijn als je tijdens het koffie drinken aangesproken wordt of dat mensen zich voorstellen. Alleen aan een tafel staan is zo erg alleen! Beste gemeenteleden laten wij naar elkaar omzien en vooral ook naar mensen die we niet kennen! Als laatste wil ik u/jullie vragen de kerkenraad te helpen in het vervullen van twee vacatures. Dringend: een jeugouderling en een kerkrentmeester!!!!
Met vriendelijke groeten,
Karel Bosselaar, voorzitter De Poorten