Diaconiecollectes juli/augustus

Hits: 80

collecte zakken
9 juli – Ondersteuning Wilma Wolthuis

Uitgezonden vanuit onze Protestantse Gemeente Harderwijk zet Wilma Wolthuis zich al sinds 1996 in om de Bijbel te vertalen in het Konabere, een taal in West-Afrika. Samen met lokale medewerkers ontwikkelt zij voor dit gebied tevens een geschreven taal en een woordenboek. Zij en haar dochter moeten leven van giften uit voornamelijk onze PGH. Geeft u vandaag daarom gul!

16 juli – Werelddiaconaat op de Molukken
De diaconiecollecte van vandaag wordt via de ZWO-commissie alsnog bestemd voor het nootmuskaatproject van Kerk in Actie, een collecte die op 5 februari jl. niet door kon gaan. Het Sustainable Trade Initiative, partner van Kerk in Actie op de Molukken, traint boeren om nootmuskaat op biologische wijze te verbouwen, te verwerken volgens internationale kwaliteitsnormen en coöperatief te exporteren. De ambitie is dat 5.000 boeren dank zij dit project een hoger inkomen vergaren. Laten wij hen gul steunen.

 

23 en 30 juli – Hulp door onze eigen diaconie
De PGH-diaconie helpt stadgenoten die in de knel zijn gekomen. Kortstondige hulp en nooit met grote bedragen. Maar helemaal zonder geld kan het vaak niet. Via deze diaconiecollecte verschaft u ons ‘werkkapitaal’. Hartelijk dank hiervoor!

 

6 augustus – Nederlands Bijbelgenootschap
Het NBG slaagt erin op steeds nieuwe inspirerende manieren de Bijbel bij de mensen te brengen. Denk aan de Bijbel in Gewone Taal, die ook in onze kerken nu geregeld wordt gebruikt. Nieuw is het Bijbelleesrooster voor Stiltezoekers. Hoe geef je verstilling een plek in je dagelijkse leven? Het stilterooster kan daarbij helpen. Elke aflevering bevat een Bijbeltekst, een korte meditatie en een vraag om over na te denken. Dat mooie werk van het NBG steunen wij vandaag met onze diaconiecollecte.

13 augustus Zendingswerk in Egypte
Al jaren organiseert het Egyptisch Bijbelgenootschap via zondagsscholen een bijbelquiz voor kinderen van 9 tot 12 jaar. Voor kinderen van christelijke ouders is het best lastig staande te blijven in Egypte. Daarom willen ze graag stevig in de schoenen staan als het om kennis van Bijbel en geloof gaat. Het quizprogramma helpt hen daarbij, en met succes: afgelopen jaar deden meer dan 100.000 kinderen mee. Daarom dit jaar een herhaling. Onze collecte geeft hen hiervoor de middelen. Aanbevolen!