Protestantse Gemeente Harderwijk

Geloven in de 21e eeuw. Wat houdt dat in? En hoe geef je dat vorm en inhoud? De Protestantse Gemeente Harderwijk helpt mensen hiermee op weg. Op zondag komen in vier wijkgemeenten mensen bijeen om de lofzang te zingen op Gods liefde. Leden van alle leeftijden beleven en belijden hun geloof en ontmoeten broeders en zusters in de naam van de Heer. We zijn ons ervan bewust dat het een voorrecht is om te geloven en bij een kerk te horen. Immers, geloof opent de ogen voor wat we zelf niet bedenken en zelf niet maken. Het opent ons voor datgene wat ons begrip te boven gaat en God ons in Zijn goedheid wil geven.

De Protestantse Gemeente Harderwijk is een veelkleurige geloofsgemeenschap. Met circa 5.500 leden, vier predikanten, twee kerkelijk werkers en – verspreid over de stad – drie kerkgebouwen: Stadsdennenkerk, Nieuwe Kerk, en de Regenboog.

Wij heten u en jou er graag welkom. Van harte

Paaszang aan de haven

molen

Zondagmiddag 20 april, eerste Paasdag, is er een interkerkelijke Paaszang aan de haven van Harderwijk naast de molen. Pasen, het feest van de opstanding van Jezus is het hart van het Christelijk geloof. Een muziekband vanuit verschillende kerken begeleidt de samenzang.

NK akkoord met voornemens PGH

nieuwe kerk
De wijkgemeente Nieuwe Kerk stemt in met de voorgenomen besluiten van de Algemene Kerkenraad. De hergroepering tot drie 'gemengde' wijken en brede bezinning op ons gemeentezijn worden door zowel gemeenteleden als wijkkerkenraad breed gedragen.

Sponsort u ons busje

 TransportRoemenie1
De werkgroep Dresden-Roemenië zoekt voor de voorjaarsreis vanaf 24 april sponsors voor een busje of klein vrachtwagentje. Er kan deze reis veel materiaal, onder andere incontinentiemateriaal, dekens, lakens en kinderkleding, mee naar de drie dorpen.

Lichtjestocht

Lichtjestocht2
De Nieuwe Kerk organiseeert ZATERDAGavond 19 april om 19.00 uur een 'Lichtjestocht' als afsluiting van de 40-dagentijd. Alle kinderen worden samen het hun ouders van harte uitgenodigd hieraan mee te doen.

Jip helpt de dominee

 Jip

Hoe bereik je dat de bijbelse boodschap ook jonge kinderen aanspreekt? Dominee Henk Schuurman heeeft hiervoor hulp van Jip. Net voor het moment dat de kinderen naar hun eigen viering gaan maakt Jip met hen op zijn eigen vrolijke manier een praatje.

PGH heeft zijn eigen app

app klein

De protestantse kerk heeft een app ontwikkeld die ieder plaatselijke gemeente kan inzetten om bij voorbeeld nieuwsberichten en activiteiten te delen. Een simpele en moderne manier om als kerk naar buiten toe te communiceren.