Protestantse Gemeente Harderwijk

Geloven in de 21e eeuw. Wat houdt dat in? En hoe geef je dat vorm en inhoud? De Protestantse Gemeente Harderwijk helpt mensen hiermee op weg. Op zondag komen in vier wijkgemeenten mensen bijeen om de lofzang te zingen op Gods liefde. Leden van alle leeftijden beleven en belijden hun geloof en ontmoeten broeders en zusters in de naam van de Heer. We zijn ons ervan bewust dat het een voorrecht is om te geloven en bij een kerk te horen. Immers, geloof opent de ogen voor wat we zelf niet bedenken en zelf niet maken. Het opent ons voor datgene wat ons begrip te boven gaat en God ons in Zijn goedheid wil geven.

De Protestantse Gemeente Harderwijk is een veelkleurige geloofsgemeenschap. Met circa 5.500 leden, vier predikanten, twee kerkelijk werkers en – verspreid over de stad – drie kerkgebouwen: Stadsdennenkerk, Nieuwe Kerk, en de Regenboog.

Wij heten u en jou er graag welkom. Van harte

PGH zet nieuwe historische stap

AK moderamen

De  Protestantse Gemeente Harderwijk heeft donderdag 11 september 2014 een nieuwe historische stap gezet. Alle leden zijn heringedeeld in drie nieuwe wijken. De vijf oude wijken, nog daterend uit de tijd voor 2011 toen de voormalige Gereformeerde Kerk 

Toerusting: ‘Geloof en autisme’

koningskind

Op donderdagavond 9 oktober zal er om 20.00 uur in de Regenboog een toerustingsavond zijn voor alle jeugdwerkers binnen de PGH over ‘Geloof en autisme’. Voor deze avond nodigen we ook van harte alle ouders/verzorgers uit met een kind met een vorm van autisme.

Steun de herfstreis naar Roemenië

roemeniereis1

Op 17 oktober vertrekt weer een aantal mensen van de PGH-werkgroep Dresden-Roemenië naar de partnergemeenten Stina de Mures, Copand en Gabud. Zij gaan er onder meer de jaarlijkse zogenaamde herfstpakketten uitreiken.

Overvloed en overgave

fonteindienstposter oktober2014 nieuwsbericht

‘Overvloed en overgave’ is het overkoepelende thema van de twee Fonteindiensten van oktober. Op 5 oktober zal André Priem ‘overvloed’ met ons uitdiepen. De Rejoice Singers zullen ons in deze dienst muzikaal begeleiden. In de Nieuwe Kerk start deze dienst om 11.30 uur.

Alphacursus

alpha logo

Denk je ook wel eens over levensvragen na? Vragen als: Is er meer? Wie is Jezus? Wat is het doel van mijn leven? De Alpha-cursus hoopt hierin duidelijkheid te geven. Volg deze cursus eens en ontdek het zelf! 

En daarom blijf ik!

goede wijn

Het instituut Kerk is in beweging in Harderwijk. We ervaren dat mensen van binnen de PGH en erbuiten op zoek zijn naar gemeenschapszin en betekenis. Daarover gaan we graag met elkaar in gesprek.

Eerste vrouwenevent in Harderwijk

durf jij

Op zaterdag 11 oktober is er een vrouwenevent met als thema : Durf jij?! Een hele dag vol ontmoeting, gezelligheid, creativiteit, diepgang, ontspanning, workshops & theater. Durf jij te leven zoals God je bedoeld heeft?

Zendingserfgoedkalender 2015

zendingserfgoed kalender

In 2013 verscheen de Missie-Zendings Kalender ( MZK ) voor het laatst. Op veler verzoek is besloten om van af 2015 – in de traditie van de MZK -  de Zendingserfgoedkalender uit te geven. Daarbij staat de verbeelding van het Evangelie door Christenen in Azië, Afrika en Latijns Amerika centraal.