De Protestantse Gemeente Harderwijk is een veelkleurige geloofsgemeenschap. Met ongeveer 4.500 leden, drie wijk-predikanten, drie kerkelijk werkers en twee kerkgebouwen: de Plantagekerk en Kerkelijk centrum De Regenboog.

Parkeren rond de Plantagekerk

Parkeren Plantagekerk banner
Parkeren van auto’s naast de Plantagekerk is maar beperkt mogelijk. Vriendelijk verzoek: houd op zondag de paar beschikbare plekken vrij voor de kerktaxi’s en kerkgangers die slecht ter been zijn. Ook de plaatsen langs de Friesegracht en het Hogepad. U kunt zondags onbeperkt GRATIS parkeren op het Westeinde en langs de Vitringasingel. Ook de blauwe zones (o.a. Kruithuis) zijn op zondag vrij en zonder parkeerschijf te gebruiken.

ZWO-avond 24 januari

Inspiratie-avond: Dichter bij uzelf, dichter bij het verhaal Contextueel Bijbel lezen is een manier van Bijbel lezen die niet begint bij de Bijbel maar bij uzelf: wat houdt u bezig, waar maakt u zich druk om? Maar ook: wat speelt er in de samenleving en heeft u daar als gelovige of hebben wij daar als kerk een rol in? Deze manier van lezen leren we van partnerorganisaties van Kerk in Actie, zoals de doopsgezinde kerk in Colombia.

Orgelpijpje kopen?

orgenpijpjes
Het orgel van de Nieuwe Kerk wordt ontmanteld. Je kunt op vrijdag 20 januari en zaterdag 21 januari op de tijden van de koopavond en de markt naar de Nieuwe Kerk (Statiosnlaan 112) komen om een echte pijp uit het orgel te kopen. Die zijn allemaal uniek en met groot vakmanschap gemaakt. Als je er op blaast, klinkt de toon weer; heel bijzonder. De prijzen: € 5,- voor een kleine pijp en € 10,- voor een grote. En allemaal met een certificaat van echtheid! Je kunt er ook een bestellen en dan leggen wij die voor je klaar. 

Koffie-inloop Plantagekerk

Met ingang van komende week is er weer elke donderdagmorgen de ‘Koffie-inloop’. Voortaan uiteraard in de ontmoetingsruimte van de Plantagekerk! Daar gaan we een ongedwongen gebeuren van maken, waar iedereen altijd van harte welkom is. Je kunt er tussen 10 en 12 uur binnenwippen om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee, voor een goed gesprek en desgewenst een kaarsje aansteken in de aparte Stilteruimte. Komen jullie donderdag ook ?

Laatste ere-dienst(en)

Zondag 8 januari zijn de laatste ere-diensten in de Stadsdennen-  en Nieuwe Kerk. Bijzondere mooie diensten met zeker emotionele momenten. Nou mag iedereen uit zien naar gezamenlijk vieringen in de Plantagekerk vanaf 15 januari. Wijkgemeente De Morgenwijk, De Poorten en Fonteinwerk. Een terugblik van de diensten zijn er in beeld en geluid. Erediensten de Morgenwijk foto's (klik hier) en beeld (klik hier). Erediensten De Poorten foto's (klik hier) en beeld (klik hier). De foto's staan op onze openbare facebook accounts, inloggen hiervoor is niet noodzakelijk!

Bijzondere oplossing

De Algemene Kerkenraad, een BIJZONDERE oplossing.!! Met ingang van 31 december 2016 heeft Hans Poldervaart na 3 jaar en 3 maanden zijn functie(s) in de algemene kerkenraad neergelegd. Ondanks een twintigtal contacten en gesprekken slaagde het moderamen er in de afgelopen maanden niet in opvolgers te vinden voor de voorzitter en scriba. De algemene kerkenraad is dan ook bijzonder veel dank verschuldigd aan de voorzitters van de wijkkerkenraden die een bijzondere oplossing hebben voorgesteld voor het jaar 2017.

Diaconiecollectes

15 januari AZC Harderwijk via Stichting Gave Het Asielzoekerscentrum in Harderwijk is open. De interkerkelijke Stichting Gave, gevestigd in Harderwijk, zet zich nu ook in het Harderwijkse AZC in voor het werk onder vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Gave verlangt ernaar dat de vluchteling die naar ons land komt, wordt gezien en geliefd, dit vanuit de bijbelse roeping om ‘de vreemdeling’ gastvrij te ontvangen.

Upcycling

Op 15 januari 2017 om 11.30 uur is er weer een Fonteindienst, deze keer in kerkelijk centrum de Regenboog. Het is inmiddels een aantal jaren geleden dat we in de Regenboog te gast waren, maar vanaf dit jaar pakken we de draad weer op en zijn er 4 Fonteindiensten per jaar op een 3e zondag in de maand. Wanneer dit is leest u in het kerkblad, dit is een volledige dienst en geen Celebration zoals u van ons gewend bent op de 3e zondag van de maand. 

Actie WORSTVERKOOP

Roemenië 2016

De werkgroep Dresden-Roemenië heeft, zoals gebruikelijk, aan het begin van het nieuwe jaar een actie op het programma staan. Maar eerst willen we die mensen bedanken die een gift hebben overgemaakt n.a.v. de nieuwsbrief van november.Zoals al enkele jaren is gebeurd, gaan we nu ook weer kwalitatief goede rookworsten verkopen. We bieden drie (3) rookworsten aan voor de prijs van zes (6) euro. De leverancier is slagerij van de Beek uit de Grote Poortstraat en dat staat voor kwaliteit. Op de zondagen 22 en/of 29 januari 2017 kunt u via intekenlijsten in de kerk uw bestelling opgeven.

Plantagekerk in uitvoering

plantage kerk ontwerp
Ja, in en aan de Plantagekerk wordt hard gewerkt maar nee, ons ‘nieuwe’ home zal op 15 januari nog niet klaar zijn. Er moeten nog allerlei keuzes worden gemaakt - en uitgevoerd - om het naar onze zin te maken.