De Protestantse Gemeente Harderwijk is een veelkleurige geloofsgemeenschap. Met ruim 5.000 leden, drie wijkpredikanten, drie kerkelijk werkers en – verspreid over de stad – drie kerkgebouwen: de Stadsdennenkerk,de Nieuwe Kerk en de Regenboog. Wij heten u en jou er graag welkom.

Fonteindiensten December

fonteindienst banner december
Het thema voor de Fonteindiensten in December is  “De koning te Rijk “. Op 6 december gaat het over royaal leven.  We mogen  als bewoners van Gods koninkrijk  royaal leven en vrijgevig uitdelen van wat we van God ontvangen.  Hoe je

Kerstmarkt in de Regenboog

kerstmarkt
Onze jaarlijkse traditie nl. De Kerstmarkt in de Regenboog vindt weer plaats op zaterdag 12 december van 10.00 – 16.00 uur. We willen u van harte uitnodigen om ons te ontmoeten die dag. Kom onze heerlijke soep eens

Helpende Handen groeit door

Team Helpende Handen
Het gaat goed met Helpende Handen, het bemiddelingspunt voor klusjes, boodschappen, gezelschap vervoer e.d.. Steeds meer gemeenteleden maken er gebruik van. Op dit moment krijgen zo’n veertien mensen hulp van een vrijwilliger uit onze

TOP 2000 Café

top 2000 cafe
Een avond vol heilige herrie en andere verrassingen 
In het Leerhuisprogramma staat een avond over popmuziek op de agenda. Voor veel mensen is het een verrassing om te zien hoeveel levensovertuiging, spiritualiteit en

Eindejaars- kerstpost.

kerstpost
Het einde van het jaar komt weer inzicht. Dat is de tijd dat er veel wenskaarten worden verstuurd naar familie, vrienden en bekenden. De bezorging gaat standaard via KPN maar ook dit jaar biedt de werkgroep Dresden-Roemenië hier diensten aan

Informatieavond 1 december

asielzoekers welkom
In Harderwijk zal een asielzoekerscentrum (azc) geopend worden waar ongeveer 800 vluchtelingen zullen verblijven. Veel van deze vluchtelingen stellen een bezoek van Nederlanders op prijs. Stichting Gave stimuleert dit contact

Voedselbank levert kwaliteit

voedselbank
De Voedselbank Harderwijk levert zijn klanten uitstekende producten. Uit recent onderzoek blijkt dat onze Voedselbank voor 99% voldoet aan de eisen van voedselveiligheid en hygiëne van de Voedsel- en Warenautoriteit. 

PGH - mooie diaconale dingen

vlag PKN
Tijdens de diaconievergadering van 19 mei werden we weer eens sterk bepaald bij de vele mooie activiteiten die we, met uw diaconiegeld, als Protestantse Gemeente voor medemensen doen, binnen Harderwijk en wereldwijd.