Protestantse Gemeente Harderwijk

Geloven in de 21e eeuw. Wat houdt dat in? En hoe geef je dat vorm en inhoud? De Protestantse Gemeente Harderwijk helpt mensen hiermee op weg. Op zondag komen in vier wijkgemeenten mensen bijeen om de lofzang te zingen op Gods liefde. Leden van alle leeftijden beleven en belijden hun geloof en ontmoeten broeders en zusters in de naam van de Heer. We zijn ons ervan bewust dat het een voorrecht is om te geloven en bij een kerk te horen. Immers, geloof opent de ogen voor wat we zelf niet bedenken en zelf niet maken. Het opent ons voor datgene wat ons begrip te boven gaat en God ons in Zijn goedheid wil geven.

De Protestantse Gemeente Harderwijk is een veelkleurige geloofsgemeenschap. Met circa 5.500 leden, vier predikanten, twee kerkelijk werkers en – verspreid over de stad – drie kerkgebouwen: Stadsdennenkerk, Nieuwe Kerk, en de Regenboog.

Wij heten u en jou er graag welkom. Van harte

Herfstbezoek aan Roemenië - 2

banner2
In drie dagen zijn de herfstpakketten bij de bewoners van Copand, Stina de Mures en Gabud. Deze zijn bij iedereen met veel dankbaarheid in ontvangst genomen. Als dank van hen kregen we soms enkele eieren, walnoten en/of een fles(je) met wijn en palinka.

Herfstbezoek aan Roemenië

banner1
Na twee dagen van rijkswegen en een groot aantal tweebaans E-wegen zijn we, 1850 kilometer verder, met zeven mensen, bij onze vaste gastadressen in Roemenië aangekomen. 

Bijbelquilts

bijbelquilt klein
Deze leerhuisavond gaat over Bijbelquilts. Rieteke Hoogendoorn laat u via beeld en geluid meereizen door de eeuwen van het quiltleven, om uit te komen bij de Bijbel. Een eeuwenoud boek maar nog steeds zeer actueel. 

Leerhuis

Israel
Leerhuis: Geschiedenis van de Joden.

Op dinsdag 21 oktober en dinsdag 28 oktober volgen we twee avonden lang de boeiende en vaak tragische weg van het Joodse volk.

Speculaasverkoop

speculaas
Het is een traditie geworden en we zetten hem ook in 2014 gewoon voort. Daarom willen we ook dit jaar graag onze speculaasactie onder uw aandacht brengen. De speculaasverkoop vind dit jaar op vrijdag 31 oktober en zaterdag 1 november plaats.

Helpende Handen

HelpendeHanden2
Afgelopen maanden zijn er weer allerlei vragen bij Helpende Handen binnengekomen. Helpende Handen wordt door steeds meer mensen binnen en buiten de kerk gevonden. Van onze vrijwilligers horen we vele positieve geluiden.

Kerkdiensten via HK13TV

HK13tv

De lokale televisiezender HK13TV zendtelke zondagmorgen een Harderwijkse of Hierdense kerkdienst uit. Beeld en geluid van een van de diensten is dan thuis ook te ontvangen door mensen die zelf geen aansluiting op de kerktelevisie hebben.

En daarom blijf ik!

goede wijn

Het instituut Kerk is in beweging in Harderwijk. We ervaren dat mensen van binnen de PGH en erbuiten op zoek zijn naar gemeenschapszin en betekenis. Daarover gaan we graag met elkaar in gesprek.

Zendingserfgoedkalender 2015

zendingserfgoed kalender

In 2013 verscheen de Missie-Zendings Kalender ( MZK ) voor het laatst. Op veler verzoek is besloten om van af 2015 – in de traditie van de MZK -  de Zendingserfgoedkalender uit te geven. Daarbij staat de verbeelding van het Evangelie door Christenen in Azië, Afrika en Latijns Amerika centraal.