De Protestantse Gemeente Harderwijk is een veelkleurige geloofsgemeenschap. Met ongeveer 4.500 leden, drie wijk-predikanten, drie kerkelijk werkers en twee kerkgebouwen: de Plantagekerk en Kerkelijk centrum De Regenboog.

Boekenmarkt 25 februari

boekenmarkt 400 breed
Locatie de Veldkampkerk, hoek Engelserf/Mecklenburglaan. Op de nieuwe locatie staan de ruim 12.000 titels permanent uitgestald. Alle boeken staan gesorteerd op soort, van moderne literatuur, romans en jeugdboeken tot reis-, kook- en

Orgelpijpen opbrengst +3000

De orgelpijpen van het orgel uit de Nieuwe Kerk zijn bijna allemaal bij een nieuwe eigenaar. Er liggen nog ongeveer 20 pijpen klaar voor mensen die er een hebben besteld. Kom je souvenir maar ophalen op de BOEKENMARKT van zaterdag 25 februari, van 9-12 uur in de Veldkampkerk. Ook voor mensen die niet hebben besteld, zijn er nog prachtige pijpen te koop, ook kleine. De opbrengst van de actie is ondertussen boven de € 3000,-
Tjitte Dijkstra, 06 19701736

Nieuwe predikant

Gemeenteavond nieuwe predikant Een avond waar velen van u naar hebben uitgekeken. Op het moment van schrijven is de verwachting, dat de beroepingscommissie een advies over een te beroepen predikant aan de wijkkerkenraad en de algemene kerkenraad heeft uitgebracht. De wijkkerkenraad en de algemene kerkenraad besluiten vervolgens een beroep uit te brengen.De wijkkerkenraad nodigt de gemeenteleden van PG De Regenboog uit voor de gemeenteavond op 6 maart.

Plantagekerk na 45 dagen

volle plantagkerk 400x150
De Plantagekerk anderhalve maand later Anderhalve maand is de gerenoveerde Plantagekerk nu in gebruik. Wat is er veel gebeurd! Natuurlijk de noeste arbeid van zeer velen om het gebouw tijdig gebruiksgereed te krijgen. Nog wonderlijker is het om te ervaren dat de twee partner-wijken elkaar zo snel hebben weten te vinden.

Leerhuis ‘Twee keer Jezus’

Geïnspireerd door de televisiequiz ‘wie van de drie’ maakte een cartoonist in Amerika een tekening waarvan de bedoeling duidelijk was: al eeuwen hebben protestanten, historici en katholieken hun eigen kijk op Jezus. In het dagblad Trouw stond een gesprek met twee Amsterdamse predikanten die een heel verschillende kijk op Jezus hebben.  Meer leerhuis klik hier

Kerkelijke achtergrond

En ineens is de kerkelijke achtergrond ondergeschikt Het is zondagmiddag 5 februari, de dominee spreekt een gebed en na iedere uitgesproken zin wordt het gelijk vertaald in het Engels. Tussendoor hoor je mensen gedempt spreken in talen die je niet verstaat. Deze spreken ze in, en medekerkgangers horen in hun eigen taal (Arabisch, Farsi enz.) via  een koptelefoon wat de dominee bidt, en zo gaat het de hele dienst door. Alles wordt gelijk vertaald tijdens de internationale dienst. 

Commissie HGH – PGH

Ik zie u al denken: Wat is dat nu weer? Nu, dat is een commissie van de Hervormde Gemeente Harderwijk en de Protestantse Gemeente Harderwijk die aan de moderamina van beide algemene kerkenraden (ak’s) rapporteert. Welke opdracht kreeg ze van de beide ak’s? Kortweg: Bekijk waarin we elkaar vinden en waar lastige verschillen worden ervaren. Inventariseer waar we al samenwerken en geef aan waar er wellicht meer samenwerking mogelijk is. De commissie bestaat uit vier personen,

De 40dagentijd app:

Met de app heeft u elke dag een stukje bezinning in handen. Predikanten uit Ned. en wereldwijd staan elke dag even stil bij sterke en dappere mensen. En bij de vraag wat Pasen betekent! U kunt de app downloaden op uw telefoon en zie voor informatie op :

De 40 dagen app

ZWO ... 40 dagentijd

ZWO….40Dagentijd …. Campagne Kerk in Actie……Spaardoosjes 6 projecten van kerk in Actie staan centraal in deze 40dagentijd. 40 dagen op weg naar Pasen, elke dag even stilstaan om te delen in de liefde van Jezus. Deel je brood met mensen in nood. Wilt u tijd, gebed of geld apart zetten ? Spaart u /jij mee in deze 40dagentijd? Neem dan een spaardoosje mee uit de kerk op 26febr/5maart.