Protestantse Gemeente Harderwijk

Geloven in de 21e eeuw. Wat houdt dat in? En hoe geef je dat vorm en inhoud? De Protestantse Gemeente Harderwijk helpt mensen hiermee op weg. Op zondag komen in vier wijkgemeenten mensen bijeen om de lofzang te zingen op Gods liefde. Leden van alle leeftijden beleven en belijden hun geloof en ontmoeten broeders en zusters in de naam van de Heer. We zijn ons ervan bewust dat het een voorrecht is om te geloven en bij een kerk te horen. Immers, geloof opent de ogen voor wat we zelf niet bedenken en zelf niet maken. Het opent ons voor datgene wat ons begrip te boven gaat en God ons in Zijn goedheid wil geven.

De Protestantse Gemeente Harderwijk is een veelkleurige geloofsgemeenschap. Met circa 5.500 leden, vier predikanten, twee kerkelijk werkers en – verspreid over de stad – drie kerkgebouwen: Stadsdennenkerk, Nieuwe Kerk, en de Regenboog.

Wij heten u en jou er graag welkom. Van harte

Speculaasverkoop

speculaas

Voor de ondersteuningen van de bewoners van de 3 dorpen in Roemenië is er weer een succesvolle verkoop van speculaas gehouden. Er zijn bijna 5600 pakjes speculaas verkocht. Hiervoor zijn circa 70 mensen langs de deuren gegaan.

De Herberg

herberg
I.v.m. andere activiteiten in de Nieuwe kerk is de Herberg op de 4-de vrijdag van november geopend: vrijdag 28 november. Tijd: 18.00 uur. Het is een bijzondere avond, omdat er deze avond 'wild' op het menu staat.

Bijbelstudies

bijbel
Vind u/jij het leuk om in een klein groepje (zo'n 12 personen) samen dieper in een Bijbeltekst te kruipen? Je bent welkom bij een of meer van de studies! In november wil ds. Lyonne Verschoor met ons aan de slag met de tekst van het preekrooster.

Kerstbrood

Kerstbrood2
Op zaterdag 13 december zijn we weer aanwezig op de kerstmarkt in Drielanden en kunt u een voorPROEFje nemen van het kerstbrood.
Weer een eersteklas Wegerif-brood vol krenten, rozijnen en noten en desgewenst met spijs.

Kerstpost

kerstpost

Ook dit jaar kunt u door de werkgroep Dresden-Roemenie weer uw kerstpost in Harderwijk en Hierden laten bezorgen.De uiterste inleverdatum is zondag 14 december 2014. De portokosten bedragennog steeds 30 eurocent per poststuk.

Helpende Handen

HelpendeHanden2
Afgelopen maanden zijn er weer allerlei vragen bij Helpende Handen binnengekomen. Helpende Handen wordt door steeds meer mensen binnen en buiten de kerk gevonden. Van onze vrijwilligers horen we vele positieve geluiden.

Verkoop Kerstbomen

buttton kerstboom

Ze komen er weer aan, de prachtige kerstbomen van de Regenboog!!!! Voor slechts € 20,- per stuk kunt u hier op de site een kerstboom (150 tot 175 cm), Picea Omorika, in de pot bestellen. Bellen mag ook: 06-28403640. Afhalen kan op zaterdag 6 december bij basisschool De Triangel of zaterdag 13 december op kerstmarkt in De Regenboog

Kerstmarkt Regenboog